Talent ontdekken bij kinderen

Ieder kind wordt geboren met verschillende talenten. Je zou het kunnen duiden als natuurlijke sterke eigenschappen die in de manier van denken en doen tot uiting komen. Talenten laten zien wie je echt bent, wat je graag doet en waar je plezier van krijgt. Talenten komen tot uiting op school, thuis in je sociale leven of op het werk.

Talent ontdekken bij kinderen

Talent geeft inzicht en maakt blij

Voor kinderen is het belangrijk om al jong inzicht te krijgen in hun talenten. Waarom?

School en ouders

Voor scholen en ouders is het belangrijk om een kind te stimuleren zijn talenten in te zetten. Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten oog krijgen voor talent. Talent wordt zichtbaar in activiteiten die het kind moeiteloos afgaan. Ze zijn bijzonder gemotiveerd voor deze activiteit en ze krijgen er energie van. Bovendien kunnen talenten ook doorschieten. Anderen krijgen er dan last van en er is sprake van overdrive. Het kan zelfs leiden tot gedragsproblemen en leerproblemen. In stresssituaties leidt talent vaak tot overdrive. Belangrijk is dat leerkrachten en ouders dat herkennen.  

Hoogbegaafde leerlingen

Zoals alle leerlingen hebben ook hoogbegaafde leerlingen verschillende interesses en verschillende talenten. Soms is al direct duidelijk waar de kwaliteiten van een kind liggen, maar soms moet dit nog ontdekt worden. Het is belangrijk om het talent van een hoogbegaafde leerling te signaleren en ontwikkelen.

Duidelijke kwaliteiten

Bij sommige leerlingen is het al vroeg duidelijk dat hun kwaliteiten bijvoorbeeld op het gebied van taal of rekenen liggen. Hierdoor behalen zij succes na succes bij de desbetreffende les en moeten zij op het gebied waar hun kwaliteiten liggen extra uitgedaagd worden. In dit geval kan er direct begonnen worden met verrijking door speciaal lesmateriaal, of door deelname aan een plusklas. In beide gevallen wordt een deel van de lesstof vervangen door uitdagender leermateriaal op het niveau van de leerling.

Nog te ontdekken

Is het nog niet helemaal duidelijk waar de kwaliteiten van de leerling liggen, dan kan worden getracht dit te signaleren om het vervolgens te kunnen ontwikkelen. Hoogbegaafde kinderen vinden het vaak leuk om mee te denken over het onderwerp talent. Om te ontdekken wat ze graag nog willen leren en hoe ze dit gaan uitvoeren. Talentontwikkeling kijkt niet alleen naar de kerndoelen van de hoogbegaafde leerling, maar ook naar het signaleren en ontwikkelen van de talenten en kwaliteiten op verschillende vakgebieden. Niet alleen op het gebied van kennis, maar ook op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden. Dit wordt gedaan door te werken in uitdagende contexten voor de hoogbegaafde leerling.

Talentontwikkeling bij hoogbegaafdheid

De begeleiding tijdens de talentontwikkeling is gericht op een zo hoog mogelijk niveau, binnen de grenzen van het kunnen van de leerling. Het is uiteindelijk de bedoeling dat het hoogbegaafde kind eigen kwaliteiten kan ontdekken en ontwikkelen die iets toevoegen aan de samenleving. Deze kwaliteiten komen uit het talent dat aansluit bij het karakter van de leerling. Ze worden zich meer bewust van het eigen gedrag en signaleren hierbij de invloed die dit op andere mensen heeft. Zo vindt ook de hoogbegaafde leerling zijn weg in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.

Vragen?

Bij Talento helpen wij je graag het talent van jouw kind te ontdekken en te ontwikkelen. Ook voor advies en begeleiding voor jouw hoogbegaafde kind kun je contact met ons opnemen.

Talentontwikkeling

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer