Talentontwikkeling begint bij de leerkrachten

De maatschappij verandert snel waar het onderwijs op moet inspelen.  Dit vraagt om het loslaten van starre competentieprofielen, het loslaten van het kijken naar wat niet goed gaat. Het is belangrijk om je te richten op dat wat wel goed gaat en waar leerkrachten goed in zijn, waar liggen hun verborgen kwaliteiten, wat zijn hun talenten. Belangrijk is om als onderwijs voorop te lopen in de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid. Voorwaarde is dat leerkrachten werken aan hun eigen ontwikkeling.

Talentontwikkeling leerkrachten

Doen waar je goed in bent

Hoe kun je gebruik maken van expertise van leerkrachten, hoe kun je leerkrachten het beste inzetten om hun in de toekomst hun eigen doelen te laten realiseren. Werken binnen je kwaliteiten en doen waar je goed in bent, verhoogt de motivatie wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Het versterkt het leerproces van zowel de leerkracht als de leerling. 

Je zult het maar hebben: talent!

Flexibele organisatie door het inzetten van talent

Gemotiveerde, competente en productieve leerkrachten zijn wendbaar en flexibel. Ze kunnen omgaan met de veranderingen binnen het huidig onderwijssysteem. Het loslaten en het focussen waar de leerkracht nog niet zo goed in is omzetten naar het kijken waar de leerkracht wel goed in is draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs 

Kwaliteiten en talenten in kaart brengen

De eerste stap is talentgesprekken om leerkrachten zelf hun kwaliteiten te laten verkennen en te ontdekken. Door de talentgesprekken ontdekt de leerkracht waar zijn of haar unieke kwaliteiten liggen en wat er voor hem of haar nodig is om deze verder te ontwikkelen of te ontplooien. Er wordt gekeken hoe de vertaalslag naar de praktijk kan worden gemaakt en wat dit betekent voor de huidige werksituatie. 

Inzicht

Een traject gericht op ontwikkeling van leerkrachten geeft hun bovendien de tools om talentontwikkeling bij kinderen te bevorderen. Leg de focus op de sterke kanten van je team, door talent te ontdekken en kwaliteiten te zien. Wil je een traject starten gericht op talentontwikkeling van de docent? Bel me dan voor meer informatie!

Talentontwikkeling

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

Talento Coaching

Talento is gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Er is jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van (jong)volwassenen. Ouders, opvoeders, leerkrachten en docenten. 

Lees meer