Talentontwikkeling: start bij leerkrachten

We leven in een snel veranderende maatschappij waar het onderwijs op moet inspelen.  
We zijn steeds meer genoodzaakt om competentieprofielen los te laten om over te gaan naar talentontwikkeling. Waar de focus eerst lag op het trainen en oefenen van vaardigheden waar je niet goed in bent, gaat het steeds meer verschuiven naar het verder ontwikkelen en inzetten waar je wel goed in bent. 

Belangrijk wordt steeds meer om je te richten op dat wat goed gaat, waar kinderen en leerkrachten goed in zijn.
Weet je eigenlijjk wel en ben je je er wel bewust van waar je goed in bent en waar je leerlingen echt goed in zijn? Anders dan vakken die op school worden aangeboden. Dus niet het goed zijn in taal of rekenen maar wat maakt dat je daar goed in bent. Welke vaardigheden liggen hieraan ten grondslag.

Talentontwikkeling leerkrachten

Flexibele organisatie door het inzetten van talent

Gemotiveerde, competente en productieve leerkrachten zijn wendbaar en flexibel. Ze kunnen omgaan met de veranderingen binnen het huidig onderwijssysteem. Het loslaten en het focussen waar de leerkracht nog niet zo goed in is omzetten naar het kijken waar de leerkracht wel goed in is draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. 

Je zult het maar mogen ervaren!

Kwaliteiten en talenten in kaart brengen

De eerste stap is talentgesprekken. Tijdens de talentgesprekken ga je als leerkracht zelf je kwaliteiten en talenten verkennen en ontdekken. Door de talentgesprekken ontdek je waar jouw unieke kwaliteiten/talenten liggen en hoe je deze verder kunt ontwikkelen of ontplooien.
We gaan kijken hoe de vertaalslag naar de praktijk kan worden gemaakt en wat dit betekent voor je huidige werksituatie. 

Talentenblik

Talent herken je aan de talentenblik. Het is een open, blije en zeer gefocuste blik. De gretige blik van meer willen, niet kunnen stoppen en door willen zetten. Die blik willen we in de ogen van onze kinderen zien.  Dan weten we dat onze kinderen leren, leren en steeds meer willen leren. Weten en gezien worden waar ze goed in zijn, het inzetten van je talent zorgt voor een grote betrokkenheid en betere werk- en leerresultaten.

Inzicht

Een traject gericht op talentontwikkeling voor leerkrachten geeft niet alleen leerkrachten inzichten en een sterke en stevige basis maar bovendien de tools om talentontwikkeling bij kinderen te bevorderen.
Ik help je om de sterke kanten van je team te ontdekken. wil je meer weten? Bel of mail me gerust voor meer informatie!

Talentontwikkeling

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

Talento Coaching

Talento is gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Er is jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van (jong)volwassenen, ouders, opvoeders, leerkrachten en docenten. 

Lees meer