Verschillende interesses en talenten

Leerlingen, maar ook hoogbegaafde leerlingen hebben allemaal verschillende interesses en verschillende talenten. Soms is al direct duidelijk waar de kwaliteiten van een kind liggen, maar soms moet dit nog ontdekt worden. Het is belangrijk om het talent van een hoogbegaafde leerling te signaleren en ontwikkelen.

Duidelijke kwaliteiten

Bij sommige leerlingen is het al vroeg duidelijk dat hun kwaliteiten bijvoorbeeld op het gebied van taal of rekenen liggen. Hierdoor behalen zij succes na succes bij de desbetreffende les en moeten zij op het gebied waar hun kwaliteiten liggen extra uitgedaagd worden. In dit geval kan er direct begonnen worden met verrijking door speciaal lesmateriaal, of door deelname aan een plusklas. In beide gevallen wordt een deel van de lesstof vervangen door uitdagender leermateriaal op het niveau van de leerling.

Nog te ontdekken

Is het nog niet helemaal duidelijk waar de kwaliteiten van de leerling liggen, dan kan worden getracht dit te signaleren om het vervolgens te kunnen ontwikkelen. Hoogbegaafde kinderen vinden het vaak leuk om mee te denken over het onderwerp talent. Om te ontdekken wat ze graag nog willen leren en hoe ze dit gaan uitvoeren. Talentontwikkeling kijkt niet alleen naar de kerndoelen van de hoogbegaafde leerling, maar ook naar het signaleren en ontwikkelen van de talenten en kwaliteiten op verschillende vakgebieden. Niet alleen op het gebied van kennis, maar ook op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden. Dit wordt gedaan door te werken in uitdagende contexten voor de hoogbegaafde leerling.

Talentontwikkeling bij hoogbegaafdheid

De begeleiding tijdens de talentontwikkeling is gericht op een zo hoog mogelijk niveau, binnen de grenzen van het kunnen van de leerling. Het is uiteindelijk de bedoeling dat het hoogbegaafd kind eigen kwaliteiten kan ontdekken en ontwikkelen die iets toevoegen aan de samenleving. Deze kwaliteiten komen uit het talent dat aansluit bij het karakter van de leerling. Ze worden zich meer bewust van het eigen gedrag en signaleren hierbij de invloed die dit op andere mensen heeft. Zo vindt ook de hoogbegaafde leerling zijn weg in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.

Bij Talento helpen wij u graag het talent van uw kind te ontdekken en ontwikkelen. Ook voor advies en begeleiding voor uw hoogbegaafde kind in de leeftijd van 4 tot 12 jaar kunt u contact met ons opnemen.

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer