Talent ontwikkeling

Iedereen heeft talent! Alleen besef je het niet altijd. Het zijn jouw kwaliteiten, dingen die jou plezier doen, acties waarbij je steevast de tijd vergeet, het kost je geen moeite; het gaat helemaal vanzelf.

Ontwikkeling van jouw talent

Werken vanuit je kwaliteiten geeft je plezier, dan is het ook belangrijk om hiermee aan de slag te gaan. Dat geeft je energie en positiviteit! Als het onderwijs talenten van jouw kind goed begeleid, dan krijgt hij of zij meer levensgeluk. Bij Talento kijken we waarderend naar ontwikkeling. Dat wil zeggen dat we de focus leggen op alles wat jouw kind goed en graag doet. Dat begeleiden we en laten we groeien, zodat de kwaliteiten nog meer zichtbaar worden.

Hoe omgaan met mindere talenten?

Elke mens is uniek. Jij hebt ook zaken, die je minder graag doet en meestal het liefst uitstelt. Laat ons in het onderwijs toch vooral kijken naar positieve eigenschappen en minder aandacht schenken aan de pijnpunten. Stel dat jouw kind lezen haat, maar lachend in de keuken met recepten aan de gang gaat. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de motivatie die ontstaat bij het lezen van recepten wordt overgebracht en ingezet bij andere leesopdrachten? Met andere relevante opdrachten begeleiden we jouw kind en gaan we de zelfzekerheid een boost geven. Ontwikkeling van sterke punten!

Oefening om een talent te laten groeien

Probeer het zelf! We geven alvast een simpele oefening om met het talent van jouw kind aan de slag te gaan in jouw ontwikkeling. Bedenk eerst wat jouw kwaliteiten (talenten) zijn. Vraag desnoods aan jouw partner, familie, vrienden om je te helpen. Kies er eentje uit: bijvoorbeeld 'creativiteit'. Beantwoordt dan volgende vragen:

Laat je kind begeleiden!

Talenten ontwikkelen dient op het juiste niveau te gebeuren voor het beste resultaat (in dit geval geluk, positiviteit en zelfvertrouwen). Talento heeft alle middelen in huis om zowel ouders, leerkrachten of onderwijs te begeleiden of coachen in het meest geschikte traject.

Contact opnemen met Talento

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer