Opvoeden en problemen bij de opvoeding

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand!?
Hoe krijg ik met mijn kind een goede band?!

Als ouder van twee kinderen weet ik als geen ander hoe belangrijk het kan zijn om je eigen kinderen te kunnen zien opgroeien, zonder zorgen en problemen. Maar ik weet ook uit eigen ervaring dat dit een utopie is.   

Ik ben geen uitzondering op de regel, volgens mij willen alle ouders dat hun kinderen zonder zorgen, belemmeringen en negatieve emoties opgroeien. We doen allemaal onze stinkende best om ons kind hierin bij te staan en te ondersteunen. Soms lukt dit, maar soms lukt dit ook niet ondanks alle verwoede pogingen.

 

 

Je kind beschermen

Waarom willen we onze kinderen zo graag behoeden voor problemen en negatieve emoties? Je bent ervaringsdeskundig en je weet heel goed wat je zelf als kind hebt ervaren, meegemaakt en hebt gevoeld. De negatieve gevoelens en ervaringen blijven sterk in ons aanwezig en omdat deze zo sterk aanwezig zijn, willen we ons kind beschermen voor dezelfde pijn en nare ervaringen.

 

Wat is opvoeden?

Met opvoeden zijn we heel druk bezig om alles in goede banen te geleiden. Eigenlijk is opvoeden niets meer en niets minder dan 'werken' aan datgene wat nog niet goed is. Het is gericht op de toekomst want we willen dat onze kinderen op latere leeftijd ook gelukkig zijn. Opvoeden doen we op datgene, wat we nog niet goed genoeg vinden. Op datgene wat er nog verbeterd kan worden. We keuren dan bepaald gedrag af of corrigeren bepaald gedrag. Vaak doen we dit met een 'afkeurende' ondertoon.

In feite zeggen we tegen ons kind ‘je bent nog niet goed genoeg’, 'je moet er beter in worden'. Wat weerstand bij het kind kan oproepen. Aan deze weerstand koppelt het kind bepaald gedrag. Welk gedrag het kind hieraan koppelt, is per kind verschillend. Mogelijk komt je kind in verzet, wordt het boos of opstandig.

Het kan ook zijn dat je kind zich terugtrekt, stil wordt of gaat pleasen. Ook lichamelijke klachten (bv. oorpijn, buikpijn, bedplassen etc.) kunnen zich aandienen. Blijven we aan onze normen en waarden vasthouden, kan dit het gedrag verergeren.

Stoor jij je aan gedrag?

Storen aan gedrag van je kind? Gedrag wat je stoort, is gedrag wat je raakt. Waarom raakt het je? Vaak raakt het je omdat het om een stukje in jezelf gaat. Een norm of waarde, die je hebt meegekregen, vanuit je eigen opvoeding of misschien wel dat stukje wat je vroeger zelf zo hebt gemist en juist nodig hebt gehad.

 

Opvoeden en problemen bij de opvoeding

 

Je kind als spiegel van jezelf

Ligt het probleem dan bij je kind, of laat je kind je iets zien? Houd je kind je misschien wel een spiegel voor? Wat wil je kind uitdrukken? Wat wordt je voorgespiegeld? Als opvoeder wil je graag alles onder controle hebben en op dit stuk lopen ouders vaak vast. Alles onder controle houden lukt niet.

Controle is grip willen houden op de situatie van het moment gericht  op de toekomst.  Waarom willen we grip houden? Grip houden of controle hebben komt voor uit angst. Angst dat er iets niet goed gaat, angst voor bepaalde gevoelens en emoties, angst voor verdriet. Als ouder wil je je kind beschermen voor dat wat jezelf vroeger hebt meegemaakt. 

Waarom raakt je dit of word je geërgerd?

Je kunt bij jezelf eens op onderzoek uitgaan waarom je dit raakt of ergert. Waar herken je dit bij jezelf, waarom raakt het je? Hier zit tegelijk de oplossing. Als iets je raakt, is het ook een stuk van jou. Je kunt het probleem oplossen door dit stuk in jezelf 'op te ruimen'. Vaak lukt dit niet gewoon omdat het erg lastig is om kritisch naar jezelf te kijken. Omdat gedrag dat raakt te maken heeft met je blinde vlek. We kunnen namelijk onze eigen blinde vlek niet zien, waardoor we de oorzaak buiten onszelf gaan zoeken.

Wil je weten welke spiegel jouw kind je voorhoudt? Wil je bewuster zijn hoe je met problemen met je kind of je gezin om kunt gaan? Wil je je kind beter begrijpen en accepteren?  Volg dan enkele spiegelsessies en je inzicht wordt groter!

Miskenning van talent kan leiden tot gedragsproblemen

Wanneer er te weinig oog is voor het talent van je kind kan dat leiden tot (gedrags)problemen. 

Talent stimuleren bij je kind

Als ouder wil je je kinderen graag stimuleren om zijn talent zo goed mogelijk te ontwikkelen, zo ook bij hoogbegaafde kinderen. Dat een kind hoogbegaafd is wil namelijk niet zeggen dat het geen stimulans van buitenaf nodig heeft. Een hoogbegaafd kind zoekt juist meer uitdaging en ook je als ouder kunt hem begeleiden.

 

Heb jij behoefte aan hulp?

Heb je vragen, wil je meer informatie over coachingstrajecten, trainingen of workshop? Behoefte aan hulp? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Contact opnemen
 

Andere artikelen lezen?

Ik heb meer blogs geschreven. Misschien vind je deze ook interessant:

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

Talento Coaching

Talento is gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Er is jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van (jong)volwassenen, ouders, opvoeders, leerkrachten en docenten. 

Lees meer