Plusklas voor hoogbegaafde kinderen

De Plusklas is een plek waar een hoogbegaafd kind samenkomt met ontwikkelingsgelijken. Het is een plek waar ze ervaren dat ook andere kinderen op eenzelfde manier denken. Dat ook andere kinderen vergelijkbare ‘problemen’ ondervinden. Het kan zijn dat (hoog)begaafde leerlingen die met de reguliere lessen compacten en verrijken toch nog niet voldoende op hun niveau worden aangesproken. Er is voor hun dan geen sprake van leermomenten. Ze leren dan ook geen vaardigheden die er nodig zijn om tot leren te komen. Ze weten en leren niet welke gevoelens bij het leren leren horen. Komen ze in een situatie waarin ze te maken krijgen met leren weten ze niet hoe ze hiermee om moeten gaan en haken ze vaak af.

Plusklas opzetten bovenschools of op de basisschool

Haal meer uit je (hoog)begaafde leerlingen

Leren leren gebeurt veelal in de plusklas of peergroeponderwijs. Het onderwijs wordt afgestemd om leerbehoeften van de (hoog)begaafde leerling en we laten de leerling in hun zone van naaste ontwikkeling werken. Niet alleen het lesstofpakket wordt hierop afgestemd maar ook de begeleiding wordt afgestemd op de leerbehoeften van de leerling. 

Voordelen

Hoogbegaafde kinderen hebben vaak het gevoel anders te zijn.

Vaardigheden

Aan welke vaardigheden en doelen kun je in de plusklas of peergroeponderwijs werken:

Een plusklas of peergroep wordt vaak opgezet om (hoog)begaafde kinderen voor een dagdeel per week meer uitdagend onderwijs te bieden.

Plusklas basisschool

Hoogbegaafdheid komt gemiddeld voor bij 2,5% van de leerlingen in een klas op de basisschool. Men denkt al snel dat hoogbegaafde kinderen zichzelf wel redden en ze er wel zullen komen maar dit is een misvatting. Het gebeurt maar al te vaak dat sommige kinderen snel zijn afgeleid of gedemotiveerd raken en hoogbegaafde kinderen kunnen net als andere kinderen ook leerproblemen hebben. Hoogbegaafde kinderen moeten daarom de juiste begeleiding krijgen. Begeleiding die op hun afgestemd is en aansluit bij hun leerproces. Dit kan middels een plusklas. Vaak komt het voor dat het standaard onderwijs in combinatie met het toepassen van compacten en verrijkingsmateriaal niet voldoende is voor hoogbegaafde leerlingen. In een plusklas wordt het lesstofpakket en de begeleiding op het niveau van de leerling afgestemd. Het niveau afstemmen voor een plusklas of peergroeponderwijs hangt van diverse factoren af, onder andere;

Plusklas voor hoogbegaafden 

Visie en plan is noodzakelijk

Het spontaan opzetten van een plusklas zonder dat er een duidelijk plan en structuur is, zonder dat er een intensieve voorbereiding heeft plaatsgevonden zal waarschijnlijk niet naar tevredenheid en verwachting verlopen. Een plan met een duidelijke visie. Duidelijke lijnen, overzichtelijke structuren, heldere afspraken en besluiten heeft een zeer goede kans van slagen en is vrijwel alitjd succes verzekerd.

Wat neem je o.a. op in dit plan? Denk hierbij aan:

Bovenschoolse Plusklas 

Goed onderwijs moet aansluiten op de capaciteiten van alle leerlingen. Waar de nadruk de laatste jaren vooral ligt op het begeleiden van achterblijvende leerlingen, worden leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong vaak onderkend. Zij kunnen hierdoor bijvoorbeeld slecht gaan presteren of raar gedrag gaan tonen door verveling. In een bovenschoolse plusklas komen de capaciteiten van een hoogbegaafd kind wel volledig tot hun recht.

Plusklas voor ontwikkelingsgelijken

Wat kan Talento hierin betekenen?

Talento kan een plusklas of onderwijs opzetten voor de peergroep of de begeleiding hierin verzorgen. Dit onderwijs wordt altijd afgestemd op de leerbehoeften van de hoogbegaafde leerling. In samenwerking met de leerkracht en de leerling wordt een plan van aanpak opgesteld om bijvoorbeeld samen te leren werken met ontwikkelingsgelijken, vanuit positieve gedachten naar anderen en jezelf te kijken en te leren hoe om te gaan met werk- en leerstrategieën. Daarnaast kan Talento leerkrachten coachen bij het opzetten en aansturen van een plusklas om zo altijd het hoogbegaafde kind juist te stimuleren, motiveren en assisteren.

Vragen over plusklas of peergroeponderwijs?

Heb je vragen over de werkwijze en leerdoelen in een plusklas of peergroeponderwijs? Of wil je graag als schoolleider/leerkracht advies of begeleiding hierin? Neem dan contact op met Talento, wij staan je graag te woord!

Scholen

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer