Leerstof voor hoogbegaafd kind

Een  hoogbegaafd kind heeft behoefte aan intellectuele uitdaging. Het lesmateriaal voor deze doelgroep moet dan ook uitdagen tot het verleggen van grenzen en het verder ontwikkelen van de talenten van de leerling. Leren moet ook voor hoogbegaafde leerlingen leuk blijven.

Leerstof hoogbegaafde kinderen

Tempodifferentiatie toepassen

Of er nu sprake is van vervroegde doorstroming of niet, uiteindelijk zal de lesstof van een hoogbegaafd kind aangepast moeten worden. Dit kan gebeuren door het tempo waarop de leerling de reguliere lesstof krijgt aangeboden te verhogen. Dit heet tempodifferentiatie. Hierdoor kan een leerling vaak vroeger aan het voortgezet onderwijs doorstromen. Deze vorm van aanpassing van de lesstof sluit echter over het algemeen niet aan op waar de hoogbegaafde leerling behoefte aan heeft. Wanneer je een hoogbegaafd kind vervroegd naar het voortgezet onderwijs wilt laten gaan, dient het bovendien op alle vakken ingezet te worden. En dat is meestal niet het geval: meestal wordt tempodifferentiatie namelijk alleen op het gebied van rekenen ingezet.

Compacten en verrijken van de lesstof

Een andere optie, die eigenlijk als de enige optie wordt gezien, is het compacten en verrijken van de lesstof. Door compacten wordt alle herhaling uit de reguliere lesstof verwijderd, aangezien de hoogbegaafde leerling hier geen behoefte aan heeft. Met verrijken wordt vervolgens nieuw lesmateriaal aan de lesstof toegevoegd, waardoor de kennis en metacognitieve vaardigheden verder worden ontwikkeld. Verrijkend lesmateriaal voor hoogbegaafde leerlingen dient de leerling aan te spreken waarbij het wel de bedoeling is dat de leerling ook iets leert. Verrijkingswerk is niet vrijblijvend maar verplichtend. Om hiervoor te zorgen wordt de keuze voor het onderwerp van het leermateriaal vaak aan de leerling overgelaten. Ook kan ervoor gekozen worden om een onderwerp waarover de leerling al les heeft gehad, vanuit een andere invalshoek te bekijken.

Aanbod van lesmateriaal voor hoogbegaafden

Hoeveel stof er wordt geschrapt en vervangen door verrijkend leermateriaal, is afhankelijk van het IQ van de leerling. Naast begaafde en hoogbegaafde leerlingen, zijn er zo ook zeer hoogbegaafde leerlingen met een IQ van 145 en hoger en exceptioneel hoogbegaafde leerlingen met een IQ van 152 en hoger. Hoe hoger het IQ, hoe meer reguliere lesstof kan worden geschrapt en vervangen. Ook kan gekozen worden voor verrijkingstaken op school zelf en in een plusgroep, al dan niet gecombineerd. Hoe de basisschool van jouw kind dit toepast in het onderwijs, wordt aangegeven in een schoolplan of ondersteuningsprofiel.

Heb je als ouder of leraar vragen over het aanbieden van verrijkingsmateriaal, of wil je graag extra informatie, dan kun je contact opnemen met Talento. Wij helpen je graag met advies en begeleiding bij onderwijs van hoogbegaafde kinderen van 4 tot 12 jaar.

Scholen

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer