Leerbelemmeringen bij hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafde leerlingen kunnen, net als andere kinderen, leerproblemen ontwikkelen. Deze leerbelemmeringen worden in het onderwijs alleen niet altijd direct onderkend en aangepakt. De hardnekkige aanname geldt namelijk dat hoogbegaafde leerlingen geen moeite met lesstof zouden hebben.

Leerproblemen bij hoogbegaafde kinderen

Leerproblemen en hoogbegaafd

De afgelopen jaren komt er in het onderwijs steeds meer aandacht voor dat hoogbegaafdheid kan voorkomen in combinatie met leerproblemen, maar ook met emotionele stoornissen of gedragsstoornissen. Bij leerbelemmeringen kun je deze in combinatie met hoogbegaafdheid opdelen in drie gevallen:

Negatief zelfbeeld

Waar het hebben van leerbelemmeringen past bij een van de mogelijke profielen van een hoogbegaafde leerling, is dit dus niet altijd bekend. Veel leerlingen met hoogbegaafdheid hebben een disharmonische intelligentie. Dit houdt in dat de verhoudingen op verschillende vakgebieden scheef liggen. Bij het ene vak presteren ze dan uitstekend, maar bij een ander vak presteren ze ondermatig. Doordat er door de ouders of in het onderwijs met onbegrip wordt gereageerd, door bijvoorbeeld te zeggen dat de leerling beter zijn of haar best moet doen, kan er een negatief zelfbeeld ontwikkeld worden.

Niet meer hoogbegaafd?

Ook betekenen deze problemen niet dat een kind ineens niet meer hoogbegaafd is, maar eenvoudigweg dat de leerbelemmeringen pas nu duidelijk worden. Laat een hoogbegaafde leerling niet te lang met deze problemen rondlopen. Hoewel leerbelemmeringen bij een gemiddelde leerling pas vastgesteld worden na twee jaar achterlopen, is bij een hoogbegaafde een half jaar achterlopen al een indicatie voor deze belemmeringen. 

Leer – of ontwikkelingsstoornis

Kinderen met een ontwikkelingsstoornis hebben een lichamelijke of psychische aandoening waardoor hun ontwikkeling anders verloopt dan die van de meeste kinderen. Leer- of gedragsproblemen kunnen een gevolg zijn. Een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie hebben waarschijnlijk te maken met een neurologische afwijking en is vaak erfelijk. Het is dus goed mogelijk dat een leerling met hoogbegaafdheid ook leerbelemmeringen ontwikkelt. Omdat er een algemeen gebrek is aan kennis van hoogbegaafdheid bij hulpverleners in de gezondheidszorg, krijgt deze leerling niet altijd de juiste hulp. Met de juiste en goede hulp kan de leerling met een leer- of ontwikkelingsstoornis goed functioneren binnen het onderwijssysteem. Het is van belang dat het onderwijs wordt afgestemd op de leerbehoeften van de leerling.

Talento helpt je graag bij leerproblemen van hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Scholen

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer