Hoogbegaafdheid in de klas

Begaafdheid in de klas

Gemiddeld is 2 a 3 % van de leerlingen hoogbegaafd. Dit betekent dat ze een IQ hoger dan 130 hebben. Niet altijd wordt hoogbegaafdheid direct herkend.

Signaleren van begaafde leerlingen

Het signaleren van begaafde leerlingen is meer dan het kijken naar hoge scores. Hoge scores vallen op en we denken vaak dat leerlingen met hoge scores onze begaafde leerlingen zijn. Dit is echter niet het geval. Intelligente leerlingen kunnen hoge scores behalen maar zijn niet per definitie (hoog)begaafd. Leerlingen die onderpresteren signaleer je niet door te kijken naar de hoge resultaten maar bij hen kunnen lagere cijfers dan verwacht een signaal zijn. Signaleren van (hoog)begaafde leerlingen is dan ook zeker niet altijd gemakkelijk.

Het helpt als je weet wat de eigenschappen van begaafdheid zijn zodat je kunt onderzoeken of de leerling over deze eigenschappen beschikt. Het vraagt om met een andere blik naar leerlingen te kijken omdat ze op school niet altijd laten zien wie ze zijn en hoe ze denken. Ze laten op school vaak ander gedrag zien dan thuis. Dat maakt dat ouders en de leerling zelf jou kunnen helpen om te kijken of je te maken hebt met een begaafde leerling.
Daarnaast is het gebruik van een signaleringsinstrument zinvol.

Persoonlijkheidseigenschappen

Hieronder enkele persoonlijkheidseigenschappen en leereigenschappen welke je kunt signaleren.

Leereigenschappen

Plusklas of peergroep

Sommige scholen hebben een speciale plusklas of peergroep waarin leerlingen extra aandacht krijgen. Belangrijk is om het probleem te erkennen. Want hoogbegaafdheid is niet altijd leuk voor het kind. Het kan zich anders voelen en juist daardoor minder goed zijn of haar best gaan doen. Bespreekbaar maken met de klas is een eerste stap in de juiste richting.

Lessen in de klas aanpassen

Het huidige lesaanbod sluit niet volledig aan op de onderwijsbehoefte van het hoogbegaafde kind. Het is daarom belangrijk dat het kind hierin goed gestimuleerd wordt. Door de ouders te informeren en advies uit te brengen over de omgang met het kind kan er ook van huis uit een goede begeleiding ontstaan. Uiteraard werkt dit ook vice versa. Immers zijn de ouders de ervaringsdeskundige als het hun kind aangaat.
Daarnaast kunnen de lessen in de klas aangepast worden en kun je verrijkend en uitdagend lesmateriaal bieden passend bij dat wat de leerling te leren heeft.

Wat betekent een lepeltje geluk voor de begaafde leerling.

Hoe vaak overkomt het je wel niet dat een leerling diep onderuitgezakt achter zijn schrijftafel zit. Hij of zij zet een verschrikkelijk nors of onverschillig gezicht op, en met het nodige steun en gekreun wordt het lesboek opengeslagen. Heel traag begint de leerling een nieuwe opdracht te maken. Iedere beweging en elk geluid uit de omgeving leidt hem af waardoor het uren lijkt te duren voordat het werk wordt afgrond. Als leerkracht zie je vaak op zo’n moment slechts de negatieve en zwakke kanten van de leerling.

Begaafde leerlingen motiveren

Motivatie is een belangrijke factor in de verstandelijke ontwikkeling. De school levert een belangrijke bijdrage aan de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen in het algemeen. Want belangstelling en motivatie moeten worden gewekt en geprikkeld. Voor begaafde leerlingen is het belangrijk dat het onderwijs interessant en boeiend, veelzijdig en flexibel is. Hoe kun je nu als school hoogbegaafden onder de leerling(en) het beste begeleiden om aan deze extra behoeften te voldoen?

Je kunt de begaafde leerlingen de kans geven om lesmateriaal, dat ze al beheersen of dat niet uitdagend genoeg is, niet te hoeven volgen. Daarvoor dien je lesmateriaal te schrappen. Maar daarnaast wil je de hoogbegaafden lesmateriaal aan kunnen bieden waar ze iets nieuws van leren en dat voor hen uitdagend is. Daarvoor kun je op zoek gaan naar lessen voor hoogbegaafdheid, zogeheten verrijkingsmateriaal.

Hiervoor kun je jezelf een aantal vragen stellen, zoals;

Informen en begeleiden

Wij richten ons op het werken met hoogbegaafde kinderen. Het informeren van ouders en leerkrachten zorgt voor meer begrip voor het kind. Het begeleiden van zowel ouders, kinderen als leerkrachten werkt naar een gelukkig kind toe. Er vindt een 1 op 1 begeleiding op school en in de lessen plaats. Daarnaast verrichten wij didactisch onderzoek, observatie met verslaggeving, mindsettraining en wordt er continue naar de persoonlijke onderwijsbehoefte gekeken.

Voor informatie en begeleiden van hoogbegaafdheid bij kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar neemt u dan gerust contact met ons op.

Scholen

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer