Hoogbegaafde kinderen begeleiden: hoe moet dat?

Het begeleiden van een hoogbegaafde leerling kan een hele uitdaging zijn voor leraren. Er kan worden gekozen voor een plusklas, om de leraar te ontlasten. Maar de leraar kan ook zelf verrijkingsstof aanbieden, na een deel van de reguliere stof te hebben verwijderd. Ga je als leraar zelf aan de slag met verrijkingsstof, dan vind je in dit artikel een aantal tips om talenten te begeleiden.

Begeleiding hoogbegaafde kinderen

Verrijkingsstof: anders dan reguliere stof

Als leraar denk je allereerst na over het doel wat je hebt met het begeleiden van de hoogbegaafde leerlingen. Welke taken en materialen heb je nodig voor het onderwijs, wat is een geschikte omgeving om met de verrijkingsstof aan de slag te gaan en welke projecten moet je naast je reguliere onderwijs opzetten? Je kunt hierbij eventueel de leerling(en) mee laten bepalen over de verrijkingsstof die hij aangeboden krijgt. Schat de beginsituatie waarin de leerling verkeerd goed in: wees realistisch als het gaat om het aanbieden van verrijkingsmateriaal.

De beginsituatie wordt niet alleen door kennis en vaardigheden bepaald, maar ook door de vaardigheid die het kind heeft om deze te gebruiken. Hoogbegaafde leerlingen verschillen onderling in het effectief in kunnen zetten van hun kennis en in de mate van creativiteit waarover ze beschikken. Daarnaast moet er ook rekening mee worden gehouden dat de vaardigheden die worden toegepast bij reguliere lesstof en verrijkingsstof van elkaar verschillen. Zo moet de leerling nu ook kunnen analyseren, evalueren en creëren. Hierdoor kan de leerling nu echt gaan leren, omdat hij de stof en vaardigheden die nodig zijn nog niet kent. Daardoor veranderd ook de behoefte aan begeleiding van de leerling.

Individuele talenten begeleiden

Als leraar kun je twijfelen of de verrijkingsstof die je de hoogbegaafde leerling aan wilt bieden, wel bij de inhoudelijke en schoolse vaardigheden van de leerling passen. En leert de leerling wel echt iets van de stof die je hebt samengesteld? Pas wanneer je weet wat jij de leerling tijdens je onderwijs wilt bijbrengen, kun je geschikte taken kiezen. Verrijkingsstof aanschaffen is prima, maar het materiaal moet op de talenten van de leerling worden toegespitst. De ontwikkelaar van de verrijkingsstof weet niet waar elke leerling individueel het meeste behoefte aan heeft, dat weet jij als leraar.

Meer weten over begeleiden van talent

Talento is onder andere gespecialiseerd in het voeren van diagnostische gesprekken en het verzorgen van een juiste begeleiding van kinderen met hoogbegaafdheid. Wij kunnen ervoor zorgen dat jouw kind de juiste begeleiding krijgt. Daarnaast begeleiden wij scholen, docenten en ouders bij kinderen met hoogbegaafdheid. Zowel ouders, leerkrachten als kinderen hebben een goede begeleiding nodig, zeker wanneer er ook sprake is van begaafdheid maar ook bij een ontwikkelings- of leerstoornis. Wil je meer weten over het begeleiden van talenten en hoe Talento je daarbij kan helpen? Neem dan contact met ons op!

Scholen

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer