Diagnostische gesprekken voeren

Diagnosticeren is het vaststellen van een diagnose aan de hand van kenmerken en symptomen. Docenten zijn in tal van situaties op zoek naar een diagnose. Maar wat is dat? Wie diagnosticeert is toch niet op zoek naar wat er niet goed gaat. Diagnosticeren is ook benoemen wat wel goed gaat. En aan de hand van deze kenmerken achterhalen welke kwaliteiten hieronder verborgen zitten. Als het ware een kijkje nemen achter het gedrag, dus een inkijkje krijgen in hun gevoel en manier van denken.

Diagnostische gespreksvoering

Passend onderwijs

Aansluiten bij leerbehoeften van kinderen is passend onderwijs. Veel leerkrachten worstelen met de vraag hoe zij (hoog)begaafde kinderen het beste kunnen laten leren. Leerkrachten willen alles uit hun kinderen halen wat er in zit, leerdoelen behalen en kinderen laten ontwikkelen tot zelfstandige mensen die goed kunnen samenwerken en communiceren. Wanneer je weet hoe een (hoog)begaafd kind leert en denkt, lukt het beter om in te spelen op de onderwijsbehoeften en worden problemen waar kinderen mee worstelen beter begrepen. Zicht krijgen op welke kennis het (hoog)begaafde kind heeft, welke interesses er zijn, hoe het welbevinden van het (hoog)begaafde kind is ontdek je door met het kind in gesprek te gaan.
 

Het voeren van een diagnostisch gesprek is niet eenvoudig

Waarom is het niet eenvoudig? Een (hoog)begaafd kind is aan de ene kant kwetsbaar en gevoelig en aan de andere kant zeer opmerkzaam. Het voeren van een diagnostisch gesprek doe je dan ook niet eventjes tussendoor. Je bereidt het gesprek goed voor want je krijgt maar één keer de mogelijkheid om het vertrouwen van het kind te winnen. Heb je eenmaal het vertrouwen dan zal het kind jou ook in vertrouwen nemen.  
Jouw rol als gesprekspartner is dan ook van invloed op het gesprek en kan ervoor zorgen of juist verhinderen dat het kind zich blootgeeft. Met een goede voorbereiding, de juiste houding als gesprekspartner en het stellen van de juiste vragen ga je het kind begrijpen en ga je de onderwijsbehoeften zien. Het kind maak je op deze manier mede-eigenaar van zijn leerproces, waardoor het kind zich gezien en gehoord voelt en je samen werkt aan zijn/haar ontwikkeling.

Doordat je kinderen ziet en naar ze luistert open je hun hart. Voelen ze begrepen en mogen laten zien wie ze werkelijk zijn gaat hun hart zingen en komen ze tot leren.

Diagnostisch gesprek met hoogbegaafde leerling

Nadat hoogbegaafdheid wordt gesignaleerd, volgt vaak een diagnostische test. Na deze test volgt er een diagnostisch gesprek, waarin wordt besproken hoe het leerplan van het kind eruit gaat zien. Hoe wordt de stof aangepast, wordt er gekozen voor versnellen of verrijken van de leerstof, of mag je kind een jaartje overslaan?

Het doel van een diagnostisch gesprek is om te kijken welke behoeftes de leerling heeft op het gebied van leren en hoe de school hier doormiddel van bijvoorbeeld verrijkingsstof of een plusklas aan tegemoet kan komen. De leerling gegevens worden hierbij ook bekeken en er wordt een voor de leerling geschikte oplossing gezocht.

Wil jij...

Training en coaching

Ik kan  je individueel trainen in het voeren van diagnostische gesprekken. Maar als er behoefte aan is kan ik ook een workshop of training bij jou op school verzorgen. Mogelijke inhoud van de training is:

Wil je hier meer over weten of wil je weten welke mogelijkheden er zijn omtrent diagnostische gespreksvoering? Neem dan even contact met me op.

Scholen

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer