Beleid en visie op passend onderwijs

Beleid is meer dan een papieren kwestie. Bij het opzetten en uitwerken van beleid voor passend onderwijs aan de begaafde leerling is het van groot belang dat het gehele team hierbij wordt betrokken. Beleid is er om structuur en houvast te bieden aan collega’s, ouders, leerlingen. Beleid hebben is fijn omdat iedereen weet welke gezamenlijke afspraken er zijn gemaakt. Iedereen weet wat ervan hem of haar wordt verwacht. Aan welke doelen binnen de school wordt gewerkt. Iedereen weet hoe lijnen en structuren binnen de schoolorganisatie lopen. Beleid schept duidelijkheid en voorkomt onnodige problemen en verwarring. Met beleid dat wordt gedragen door het gehele team wordt er draagvlak gecreërd. Wat ervoor zorgt dat beleid succesvol kan worden uitgevoerd. Draagvlak ontstaat als de directie het team ondersteunt, het team de ruimte geeft om mee te denken en invulling te geven aan het beleid. 

Beleid passend onderwijs

Commitment belangrijk

Hoe vaak zie je niet dat beleidsstukken worden geschreven die uiteindelijk in de kast verdwijnen? Hoe spijtig is het van de tijdsinvestering die een aantal collega's voor deze tijdrovende klus hebben uitgetrokken? Dit kun je voorkomen door je team op een interactieve manier te betrekken bij het opstellen van het beleid. Als het team achter het beleid staat omdat ze er zelf aan heeft meegewerkt, vergroot dat de betrokkenheid bij het uitvoeren van dat beleid en helpt dat om de leerkrachten ertoe aan te zetten de benodigde vaardigheden te ontwikkelen.

Een duidelijk omschreven beleid biedt structuur en houvast. 

Visie op begaafdheid

Het is belangrijk om een visie te hebben op onderwijs voor het begaafde en hoogbegaafde kind. Wat is de visie, hoe moet deze eruitzien en wie gaan zich daarmee bezighouden, hoe wordt kennis overgedragen en op welke manier wordt het team erbij betrokken? De visie op het begaafde kind moet passen in de visie die je als school hebt op onderwijs en lesgeven.

In het beleid kan worden opgenomen:

Scholen

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer