Scholen en leerkrachten

Talento biedt scholen en leerkachten ondersteuning bij vraagstukken als:

School en hoogbegaafdheid

Opzetten van een plusklas

Talento kan jou ondersteunen bij het opzetten van een plusklas. Allereerst is het belangrijk om te weten waarom en vanuit welke motivatie je een plusklas wilt gaan opstarten. Is dit helder dan is het belangrijk om te weten of er voldoende draagvlak en kennis binnen het team is. Is er voldoende kennis over (hoog)begaafdheid? Dan kun je beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerling en wordt het gemakkelijker om de uitgangspunten en doelen van peergroep- of plusklasonderwijs te bepalen. Meer weten over het opzetten van de plusklas?

Diagnostische gesprekken voeren: training en coaching

Docenten zijn in tal van situaties op zoek naar een diagnose. Diagnosticeren is het vaststellen van een diagnose aan de hand van kenmerken en symptomen bij leerproblemen van kinderen of bij gedragsproblemen. Overigens: diagnosticeren is ook benoemen wat goed gaat en waar de talenten van het kind liggen. Het uiteindelijke doel is meestal: leerbehoeften vaststellen.

Talento ondersteunt leerkrachten en scholen bij het voeren van diagnostische gesprekken. Door training en coaching van docenten gericht op het voeren van deze gesprekken.

Compacten

Compacten is een manier van lesstof aanbieden aan hoogbegaafde kinderen. Inzicht van de docent is belangrijk ook al zijn er richtlijnen vanuit de leermethode. Talento kan docenten en leerkrachten helpen om:

Meer weten over compacten?

Verrijken

Verrijkingsonderwijs biedt uitdaging aan hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafde kinderen kunnen zich makkelijk gaan vervelen op school. Hierdoor kunnen ze het plezier verliezen in de taken die ze op school toebedeeld krijgen. Talento begeleidt scholen en leerkrachten bij verrijkingsonderwijs voor hoogbegaafde kinderen.

Meer weten over verrijkingsonderwijs?

Leerstof

Een  hoogbegaafd kind heeft behoefte aan intellectuele uitdaging. Het lesmateriaal voor deze doelgroep moet dan ook uitdagen tot het verleggen van grenzen en het verder ontwikkelen van de talenten van de leerling. Leren moet ook voor hoogbegaafde leerlingen leuk blijven.

Meer weten over leerstof voor hoogbegaafde kinderen?

Leerproblemen

Hoogbegaafde leerlingen kunnen, net als andere kinderen, leerproblemen ontwikkelen. Deze leerbelemmeringen worden in het onderwijs alleen niet altijd direct onderkend en aangepakt. De hardnekkige aanname geldt namelijk dat hoogbegaafde leerlingen geen moeite met lesstof zouden hebben.

Meer weten over leerproblemen?

Begeleiding van een hoogbegaafd kind

Wanneer een kind goed scoort op alle vakken van school, dan kan het zijn dat dit kind zeer slim is, misschien zelfs in alle vakken op school, maar dit is niet altijd het geval. Wat ook mogelijk is, is dat deze kinderen zich sneller vervelen in de klas, waardoor ze makkelijker dreigen uit te vallen of achterstand krijgen in het onderwijs. Elk kind is anders, ook elk hoogbegaafd kind is anders, en heeft dus ook andere onderwijsbehoeften. Het goed begeleiden van deze kinderen is dan ook noodzakelijk. De rol van leerkrachten is daarbij heel belangrijk:

Vragen die Talento voor je kan beantwoorden en je hierin begeleiding kan bieden. Meer weten over begeleiding van hoogbegaafden?

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

Passend onderwijs is noodzakelijk voor begaafde leerlingen. Hoe dat moet? Dat lees je in dat artikel!

Meer weten over passend onderwijs begaafde leerlingen?

Hoogbegaafdheid in de klas

Hoogbegaafdheid in de klas. Wij bieden: didactisch onderzoek, observatie met verslaggeving en mindsettraining. Voor leerkrachten, ouders en het kind zelf!

Meer weten over hoogbegaafdheid in de klas?

Beleid en visie op passend onderwijs

Het is belangrijk dat beleid wordt ontwikkeld op passend onderwijs. Je wilt beleid dat in samenhang en in goede volgorde is geschreven. Een logische volgorde in de opbouw met gebruik van de juiste bewoordingen biedt meer kans van slagen. Betrek daarbij het team op een interactieve manier, dan geef je je team de mogelijkheid om samen te groeien en vaardigheden te ontwikkelen. Samen groeien en weten waar je gezamenlijk aan werkt, is de kracht van goed beleid. Je zult zien dat in de praktijk het beleid dan ook zichtbaar tot uitvoering komt.

Meer weten over beleid bij passend onderwijs?

Cursus talentontwikkeling in de klas

De cursus ‘talentontwikkeling in de (plus)klas’ is voor leerkrachten en IBers in het basisonderwijs, die voor de begaafde en andere leerlingen het verschil willen uitmaken.

Meer weten over de cursus talentontwikkeling in de klas?

Peergroeponderwijs

Wil je op school peergroeponderwijs opzetten? Wat is een peergroep en waar moet je aan denken? Wanneer zet je peergroeponderwijs op en waarom?

Meer weten over peergroeponderwijs?

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer