Diagnostisch gesprek 

Haal meer uit de gesprekken met je (hoog)begaafde leerlingen 

Vier dagdelen online

Van gesprek naar begeleiding, deze cursus is breder als alleen het toepassen van het DHH. 
Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) is een compleet systeem voor de identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Het protocol is zo opgebouwd dat na het proces van signalering en diagnostiek iedere leerkracht zelfstandig hoogbegaafde leerlingen kan begeleiden.

De module diagnostiek
In de module diagnostiek krijg je meer duidelijkheid over de begaafdheid van de leerling en zijn specifieke leer- en begeleidingsbehoeften. Voor meer duidelijkheid over de begaafdheid wordt gekeken naar de gegevensbronnen van ouders, leerkracht, het ontwikkelingsniveau en als nodig de ontwikkelingsvoorsprong. Het DHH kijkt naar acht gebieden waarin zowel richtlijnen, risicofactoren als kans-ondersteuningsmogelijkheden worden aangereikt. 
Stel dat een leerling op meerdere gebieden ondersteuning en begeleiding nodig heeft, dit is praktisch gezien niet haalbaar. 
Hoe bepaal je op welk gebied je de eerste ondersteuning en begeleiding gaat inzetten?  

De leerling kan zelf vanaf groep 5 een vragenlijst invullen waarover je met de leerling in gesprek kunt gaan. 
De vraag hierbij is, hoe ga je hierover in gesprek? 

De module leerlingbegeleiding 
De module leerlingbegeleiding is gericht op de begeleiding van de leerkracht bij het opzetten van een handelingsplan. 
Hoe zorg je ervoor om met kleine stapjes een positieve verandering te bewerkstelligen? 

Het gesprek 
Wanneer je leerlingen betrekt bij onderwijsinterventies, draagt dit bij aan hun motivatie en leerresultaten. Door met de leerling in gesprek te gaan, door de interventies in overleg en af te stemmen op de leerling, vergroot je hun intrinsieke motivatie. Wat een positief effect zal hebben op hun leerresultaten en welbevinden.
Welke informatie heb jij hiervoor van een leerling nodig?

De praktijk
In de praktijk hoor ik leerkrachten vaak zeggen: “Een gesprek voeren lijkt zo simpel maar het kan zo moeilijk zijn. Ik krijg gewoon niet die informatie boven tafel, die ik zo graag wil hebben.”

Leerkrachten zie ik worstelen met vragen zoals:

In deze cursus krijg je antwoord op bovenstaande vragen. 

Theorie wordt op een interactieve wijze aangeboden en afgewisseld met praktische opdrachten. Belangrijke thema’s worden aan de hand van casussen uitgewerkt.
Na afloop van de cursus ben jij in staat om alles uit een diagnostisch gesprek met een leerling te halen zodat jouw begeleiding passend en volledig is afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. Je een goed onderbouwd en afgestemd plan van aanpak kan maken. 

Voor wie
De cursus is voor leerkrachten en IBers, die bekend zijn met het werken van het DHH.
Het is fijn als je ervaring hebt met het invullen van de vragenlijsten van de module signaleren en diagnostiek.

De inhoud 
In deze cursus krijg je handvatten, inzicht en antwoord op bovengenoemde vragen. Het belang en meerwaarde van een diagnostisch gesprek wordt duidelijk en is helder.

Data, duur, locatie en kosten
De cursus wordt vooralsnog online aangeboden. 
De kosten voor de cursus zijn €320,- inclusief BTW en het E-book ‘Luister en zie mij’ met de bijbehorende spelmaterialen en formulieren.

Minimale deelname 4 personen tot een maximaal van 12 personen.
De duur en tijdsinvestering is 4 middagen van 13.00 uur tot 16.15 uur.
Naar gelang er behoefte is, kan er een terugkom/evaluatiemiddag over eigen ervaringen aan worden toegevoegd. Geheel vrijblijvend, zonder extra kosten. 

Je kunt je inschrijven via het aanmedlingsformulier. Vul hier je gegevens in en je ontvangt zo spoedig mogelijk een berichtje van Monique of van mijzelf. 

Aanmelden 

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

Talento Coaching

Talento is gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Er is jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van (jong)volwassenen, ouders, opvoeders, leerkrachten en docenten. 

Lees meer