Overzicht coaching en training van Talento

Jouw vraag en wensen staan centraal! Hier wordt het aanbod op afgestemt.

Coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling, in de breedste zin van het woord. Alles wat met persoonlijke groei, bloei en ontwikkeling te maken heeft voor je gezin, persoonlijk of voor je werk.
Een coachingstraject bestaat vaak uit 5 sessies. Meer mag maar minder ook. Na vijf sessies, die eens per veertien dagen plaatsvinden, heb je zoveel inzichten en zelfkennis gekregen, dat je krachtig en met zelfvertrouwen verder kan.

Daarnaast zijn er mogelijkheden tot tweedaagse trainingen zoals diagnostische gesprekken met (hoogbegaafde) kinderen of het signaleren van (hoog)begaafde kinderen.
Ook workshops of trainingen op maat is mogelijk. Omdat het aanbod veelzijdig en flexibel is en deze wordt afgestemd op jouw vraag, wensen en doelen, is het fijn om hiervoor contact met elkaar te hebben.

Hieronder heb ik een aantal mogelijkheden op een rijtje gezet, van datgene wat ik doorgaans aanbied. Uitweraard zijn combinaties ook mogelijk.

Mogelijkheden m.b.t. kindertolken® o.a.:

Mogelijkheden m.b.t. hoogbegaafdheid o.a.:

Mogelijkheden m.b.t. talentontwikkeling o.a.:

Mogelijkheden m.b.t. talentenfluisteraar

Pop-up talentenfluistergesprek kan voor elke gelegenheid ingezet worden en op allerlei manieren vorm worden gegeven:

Mogelijkheden m.b.t. systemisch coachen

Mogelijkheden m.b.t. opvoedopstellingen:

Meer over Talento?

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

Talento Coaching

Talento is gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Er is jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van (jong)volwassenen, ouders, opvoeders, leerkrachten en docenten. 

Lees meer