Systemisch coachen

Wat is systemisch coachen? Wat is eigenlijk een systeem?
Een systeem is iets dat op een samenhangende manier is opgezet of georganiseerd. Is de samenhang verstoort, dan klopt het systeem niet meer.

Systemisch coachen is gericht op samenhang, de dynamieken binnen systemen. Een systeem is bv. je eigen familie en ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team, de klas of je sociale omgeving.

Systemisch coachen

Het systeem en de dynamieken

Het systemisch coachen gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de dynamieken van het systeem waarvan je deel uitmaakt. 
In het systeem zijn een aantal wetmatigheden van belang:
Iedereen hoort erbij;

Deze wetmatigheden gaan over processen binnen het familiesysteem, waarvan jij je niet of nauwelijks bewust bent. Is er een systemisch veld in overtreding (de wetmatigheden) dan heb je gedoe. In het systeem staat iemand dan niet op zijn plek. 
Staat iemand niet op zijn plek, is er weerstand. Bij weerstand lekt de energie weg en heb je het gevoel alles op eigen kracht te moeten doen. Vergelijk het met water. Water kiest altijd de weg van de minste weerstand en stroomt rechtsreeks naar beneden, het gaat nooit omhoog tegen de zwaartekracht in. Zo gaat het ook met onze weerstand en energie. Je kunt je ergens tegen verzetten maar dat kost ongelooflijk veel energie, wat gedoe oplevert. Laat je je energie stromen, gaan de dingen meer als vanzelf.

Familiesysteem in kaart?

Wil je geen gedoe, wil je dat alles meer als vanzelf gaat? Breng dan je familiesysteem in kaart. Staat iedereen op zijn of haar plek, mag iedereen er zijn, is er een balans tussen geven en nemen. Ga op zoek naar jouw onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen en je vindt rust.

Meer over Talento?

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

Talento Coaching

Talento is gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Er is jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van (jong)volwassenen, ouders, opvoeders, leerkrachten en docenten. 

Lees meer