Geen oog voor het talent van jouw kind

School heeft niet altijd oog voor het talent van een hoogbegaafd kind. Het kan de leraar helemaal zijn ontgaan, doordat je kind op school onderpresteert om zo min mogelijk op te vallen in de klas. Maar het kan ook zijn dat je onbegrepen kind zich gefrustreerd voelt en niet stil kan zitten. Soms wordt daardoor zelfs de verkeerde diagnose gesteld, zoals ADHD of autisme. 

Miskend talent bij kind

Talent bij je eigen kind ontdekken

Je kunt als ouder ontdekken dat je kind hoogbegaafd is. Meer ouders denken dit van hun kinderen, maar als alle signalen erop wijzen, is het belangrijk dat je hier aandacht aan besteedt. Door het onderkennen van de hoogbegaafdheid kunnen jij en de leerkracht je kind gaan begeleiden bij de ontwikkeling van zijn talent.

Denk je dat je kind hoogbegaafd is, maar heb je het gevoel dat dit niet onderkend wordt? Vraag de leerkracht van uw kind wat zijn visie op je kind is en maak hem of haar deelgenoot van de signalen die je kind af lijkt te geven. Soms kan een leerkracht het dan met u eens zijn en kan dit vooruitgang bewerkstelligen. Er kan uitdagender leermateriaal ingezet worden, of de leerstof kan worden versneld. Daarnaast kan de leraar je kind beter gaan begeleiden. 

Als het talent niet onderkend wordt

Ziet de school het talent van je kind niet, dan kan dit aan verschillende dingen liggen. Het kan komen doordat je kind zich aanpast aan wat als gewoon wordt ervaren. Hij merkt dat de dingen die hij beleeft en doet verkeerd kunnen vallen op school. Zo is het lastig voor de leerkracht om hoogbegaafdheid bij je kind te ontdekken. Hij gaat onderpresteren en richt zich op wat van hem verwacht wordt.

Het kan ook aan het beleid van de school liggen, waar over het algemeen met afgebakende lessen in een strak schema gewerkt wordt. De leerstof wordt naar leeftijd aangeboden en de dingen die leerlingen wel of niet mogen hangen af van de groep waarin ze zitten. Wordt er nog niet gerekend, maar alleen getallen geleerd, dan zal een hoogbegaafd kind vaak denken dat het nog niet mag rekenen.

Wil je meer weten over het ontdekken en begeleiden van talent bij jouw kind? Dan kun je contact opnemen met Talento. Wij helpen je graag door je te begeleiden, adviseren en informeren over hoogbegaafdheid bij kinderen van 4 tot 12 jaar.

Opvoeding

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

Talento Coaching

Talento is gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Er is jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van (jong)volwassenen, ouders, opvoeders, leerkrachten en docenten. 

Lees meer