Opvoeden en problemen bij de opvoeding

Als ouder van twee kinderen weet ik als geen ander, hoe belangrijk het kan zijn om je eigen kinderen te kunnen zien opgroeien, zonder zorgen en problemen. Maar ik weet ook uit eigen ervaring, dat dit een utopie is.   
Ik ben geen uitzondering op de regel, volgens mij willen alle ouders dat hun kinderen zonder zorgen, belemmeringen en negatieve emoties opgroeien. We doen allemaal onze stinkende best om ons kind hierin bij te staan en te ondersteunen. Soms lukt dit, maar soms lukt dit ook niet ondanks alle verwoede pogingen.


 

Online interactieve workshop 'Opvoeden is lastig!?

Gericht aan de slag met opvoedvraagstukken.
Antwoord op je opvoedvragen.
In korte tijd inzicht krijgen in jouw manier van opvoeden.
Jouw situaite als uitgangspunt.
In korte tijd een hoog rendement.

Regelmatig verzorg ik de online workshop 'Opvoeden is lastig!?
Het doel van deze worskhop is kennis en inzicht in jouw eigen mogelijkheden in het opvoeden.

Heb je belangstelling, laat je dan op de wachtlijst plaatsen of wil jjij sneller aan de slag en weet jij een groep ouders bij elkaar te brengen van minimaal 4 tot maximaal 8 (in overleg is er wellicht nog iets anders mogelijk), dan bieden we jou een korting van 20% aan.

Voor wie:
Ouders die met plezier en minder of geen zorgen willen opvoeden.
Door wie:
Eeltje Heida van 'De Waterdrager Coaching'
Annita Smit van 'Talento'
Kosten:
€65,- per persoon
Duur:
2,5 uur
Aantal:
Minimaal 4, maximaal 8 personen

Ja, ik meld mij aan

Je kind beschermen

Waarom willen we onze kinderen zo graag behoeden voor problemen en negatieve emoties? Je bent ervaringsdeskundig en jij weet heel goed wat je zelf als kind hebt ervaren, meegemaakt en hebt gevoeld. De negatieve gevoelens en ervaringe blijven sterk in ons aanwezig en omdat deze zo sterk aanwezig zijn, willen we ons kind beschermen voor dezelfde pijn en nare ervaringen.

Wat is opvoeden?

Met opvoeden zijn we heel druk bezig om alles in goede banen te geleiden. Eigenlijk is opvoeden niets meer en niets minder dan 'werken' aan datgene wat nog niet goed is. Het is gericht op de toekomst want we willen dat onze kinderen op latere leeftijd ook gelukkig zijn. Opvoeden doen we op datgene, wat we nog niet goed genoeg vinden. Op datgene wat er nog verbetert kan worden. We keuren dan bepaald gedrag af of corrigeren bepaald gedrag. Vaak doen we dit met een 'afkeurende' ondertoon. In feite zeggen we tegen ons kind ‘je bent nog niet goed genoeg’, 'je moet er beter in worden'. Wat weerstand bij het kind kan oproepen. Aan deze weerstand koppelt het kind bepaalt gedrag. Welk gedrag het kind hieraan koppeld is per kind verschillend. Mogelijk komt je kind in verzet, wordt het boos of opstandig. Het kan ook zijn dat je kind zich terugtrekt, stil wordt of gaat pleasen. Het kan ook zijn dat lichamelijke klachten (bv. oorpijn, buikpijn, bedplassen etc) zich aandienen. Blijven we aan onze normen en waarden vasthouden, kan dit het gedrag verergeren.

Stoor jij je aan gedrag?

Storen aan gedrag van je kind? Gedrag wat je stoort, is gedrag wat jou raakt. Waarom raakt het jou? Vaak raakt het jou omdat het om een stukje in jezelf gaat. Een norm of waarde, die je hebt meegekregen, vanuit je eigen opvoeding of misschien wel dat stukje wat je vroeger zelf zo hebt gemist en juist nodig hebt gehad.

Jouw kind als spiegel van jezelf

Ligt het probleem dan bij je kind, of laat je kind jou iets zien? Houd je kind jou misschien wel een spiegel voor? Wat wil jouw kind uitdrukken? Wat wordt jou voorgespiegeld? Als opvoeder wil je graag alles onder controle hebben en op dit stuk lopen ouders vaak vast. Alles onder controle houden lukt niet. Controle is grip willen houden op de situatie van het moment gericht met het oog op de toekomst.  Waarom willen we grip houden? Grip houden of controle hebben komt voor uit angst. Angst dat er iets niet goed gaat, angst voor bepaalde gevoelens en emoties, angst voor verdriet. Als ouder wil je je kind beschermen voor dat wat jezelf vroeger hebt meegemaakt. Je kunt bij jezelf eens op onderzoek uitgaan waarom je dit raakt of ergert. Waar herken je dit bij jezelf, waarom raakt het jou? Hier zit tegelijk de oplossing. Als het jou raakt, is het ook een stukje van jou en kun je het probleem oplossen door dit stuk in jezelf 'op te ruimen'. Vaak lukt dit niet gewoon omdat het erg lastig is om kritisch naar jezelf te kijken. Omdat gedrag dat raakt te maken heeft met je blinde vlek. We kunnen immers onze eigen blinde vlek niet zien, waardoor we de oorzaak buiten onszelf gaan zoeken. Wil je weten welke spiegel jouw kind jou voorhoud? Wil jij bewuster zijn hoe je met problemen met je kind of je gezin om kunt gaan? Wil jij je kind beter begrijpen en accpeteren?  Volg dan een aantal spiegelsessies en jouw inzicht wordt groter!

Opvoedopstellingen

In een opvoedopstelling wordt individueel met één van de ouders gewerkt, met de vraag of probleem die wordt ervaren waarbij de beleving van de ouder centraal staat. Een groot voordeel van een opvoedopstelling is, het kan gewoon in een één-op-éen coaching. Het voelt daardoor veilig en vertrouwd. In een opvoedopstelling verken je als ouder zelf de plekken van de personen of thema’s. Je voelt het als het ware ‘aan den lijve’ wat er speelt. Je voelt en ziet wat zich in de diepere laag afspeelt, de onderlaag. Alles wat voor ons zichtbaar is, is de bovenlaag. Op de bovenlaag gaan we vaak inzetten. We gaan mopperen of straffen op datgene wat zichtbaar is, met als doel dit te laten stoppen. Uit ervaring blijkt vaak dat het gewenste resultaat vaak niet wordt bereikt. Dit komt omdat we naar de bovenlaag kijken in plaats van naar de onderlaag. De onderlaag is niet zichtbaar. De onderliggende processen van een ouder en een kind zorgen ervoor dat het gedrag zichtbaar wordt. Het is daarom ook niet het gedrag waaraan gewerkt moet worden maar aan de onderliggende emotie. In de opvoedopstelling wordt gekeken naar deze onderlaag. Hoe staan familieleden ten opzichte van elkaar, welke patronen worden zichtbaar, welke lasten worden gedragen en welke emoties horen hierbij.

Opvoeding moeder en kind

Miskenning van talent kan leiden tot gedragsproblemen

Wanneer er te weinig oog is voor het talent van jouw kind kan dat leiden tot gedragsproblemen.  Soms wordt daardoor zelfs de verkeerde diagnose gesteld, zoals ADHD of autisme. Merk je dat men op school het talent van jouw kind niet ziet? Is er sprake van onderpresteren?

Meer weten over: miskenning talent?

Talent stimuleren bij jouw kind

Als ouder wil je je kinderen graag stimuleren om zijn talent zo goed mogelijk te ontwikkelen, zo ook bij hoogbegaafde kinderen. Dat een kind hoogbegaafd is wil namelijk niet zeggen dat het geen stimulans van buitenaf nodig heeft. Een hoogbegaafd kind zoekt juist meer uitdaging en ook jij als ouder kunt hem begeleiden.

Meer weten over talent stimuleren?

Andere artikelen

Lees ook:

Contact

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

Talento Coaching

Talento is gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Er is jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van (jong)volwassenen, ouders, opvoeders, leerkrachten en docenten. 

Lees meer