Opvoeden

Opvoeden en opgroeien

Als ouder weet ik als geen ander, hoe belangrijk het is om je eigen kinderen te kunnen zien opgroeien, zonder zorgen en problemen. Ook weet ik, als geen ander, dat dit een utopie is.   
Volgens mij ben ik hierin geen uitzondering, willen alle ouders dat hun kinderen zonder zorgen, belemmeringen en negatieve emoties opgroeien. Alle ouders doen ontzettend hun best om hun kind hierin bij te staan en te ondersteunen. En soms lukt dit niet, ondanks alle verwoede pogingen.

Waarom willen we onze kinderen zo graag behoeden voor problemen en negatieve emoties? 
Je bent als ouder ervaringsdeskundig. Je bent kind geweest en weet heel goed wat jezelf als kind hebt ervaren, meegemaakt en gevoeld. Omdat we weten wat negatieve emoties met ons doen, willen we onze kinderen hiervoor beschermen.
We gaan dan ontzettend ons best doen om hun levenspad zo glad mogelijk te strijken waardoor we ons nog strakker en strenger  aan de normen en waarden gaan vasthouden, die we zelf als kind hebben meegekregen. Of we gaan precies het tegenovergestelde doen.
We zijn heel druk met opvoeden om alles in goede banen te geleiden.

Wat is opvoeden
Eigenlijk is opvoeden niets meer en niets minder dan 'werken' aan dat wat nog niet goed is, gericht op hun toekomst want we willen dat onze kinderen op latere leeftijd ook gelukkig zijn. 

Opvoeden doen we op datgene wat we nog niet goed genoeg vinden. We keuren bepaald gedrag af of corrigeren bepaald gedrag. Vaak gebeurt dit met een afkeurende ondertoon. In feite zeggen we tegen ons kind ‘je bent nog niet goed genoeg’, 'je moet er beter in worden, wat weerstand bij het kind kan oproepen.

Aan deze weerstand wordt bepaald gedrag gekoppeld, welk gedrag je kind hieraan koppeld is per kind verschillend. Mogelijk komt je kind in verzet, wordt het boos of opstandig. Het kan ook zijn dat je kind zich terugtrekt, stil wordt of gaat pleasen. Het kan ook zijn dat lichamelijke klachten (bv. oorpijn, buikpijn, bedplassen etc) zich aandienen.
Blijven we aan onze normen en waarden vasthouden, kan dit het gedrag verergeren.

Stoor jij je aan gedrag?
Storen aan gedrag van je kind.
Lukt het jou om dan kritisch naar jezelf te kijken of de mogelijke oorzaak van dit gedrag bij jou ligt? Meestal doen we dit niet omdat het lastig simpel erg lastig is om kritisch naar ons zelf te kijken. We kennen immers onze eigen blinde vlek niet waardoor we de oorzaak buiten onszelf zoeken.

Wat is de reden dat jij je aan dit gedrag stoort?
Waarom raakt het jou? Vaak is dit op een stukje in jezelf. Een norm of waarde die je hebt meegekregen vanuit je eigen opvoeding of misschien wel dat stukje wat je vroeger zelf zo hebt gemist en juist nodig hebt gehad.
Ligt het probleem op dat moment bij je kind, of laat je kind jou iets zien? Houd je kind jou een spiegel voor? Wat drukt het kind uit? Wat word je voorgespiegeld?

Je kunt bij jezelf eens op onderzoek uitgaan waarom je dit raakt of ergert. Waar herken je dit bij jezelf, waarom raakt het jou? Hier zit tegelijk de oplossing. Als het jou raakt, is het ook een stukje van jou en kun je het probleem oplossen door dit stuk in jezelf 'op te ruimen'. 

Jouw kind als spiegel van jezelf
Wil je weten welke spiegel jouw kind jou voorhoud, hoe jij omgaat met bepaalde situaties? Wil jij bewuster zijn hoe je met problemen in je gezin om kunt gaan? Wil jij je kind beter begrijpen en accpeteren? Wil jij je kind beter kunnen ondersteunen in gedrag, behoeftes en ontwikkeling? 

Voel je dan vrij om geheel vrijblijvend een afspraak te maken. 

 

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer