Gesprekskaarten over hoogbegaafdheid

Doosje HB

Gesprekskaarten hoogbegaafdheid

Signaleren hoogbegaafdheid

Wie wil er niet gezien worden? 

Iedereen wil gezien worden, ertoe doen, iedereen wil zich geaccepteerd voelen. Kinderen zijn hier geen uitzondering op. Integendeel, kinderen hebben het juist nog meer nodig om gezien te worden in wie ze echt zijn omdat ze nog volop in ontwikkeling zijn. Gezien worden geeft hun veiligheid, wat hun de mogelijkheid biedt om hun potentie in te zetten om zich verder te ontwikkelen.

Als we het hebben over potentie van alle kinderen. Denk hierbij ook aan de potentie van (hoog)begaafde kinderen.
Hoogbegaafde kinderen hoeven zorgkinderen te zijn maar ze hebben wel (net als alle andere kinderen) zorg nodig! Zonder zorg, begeleiding en ondersteuning worden veel hoogbegaafden het kind van de rekening. Ze lopen in hun latere leven vast, Ze komen thuis te zitten of worden een van die 84% hoogbegaafden die een diploma haalt onder zijn of haar niveau of zelfs helemaal geen diploma haalt. Uit het rapport van ‘Thuiszitters Tellen van Oudervereniging Balans’ zijn er in Nederland ongeveer 15.000 thuiszitters waarvan sommige bronnen vermelden dat hoogbegaafde kinderen zelfs de grootste groep onder de thuiszitters in Nederland is.

Geef alle kinderen en zeker het (hoog)begaafde kind het gevoel dat ze er mogen zijn, geef ze bestaansrecht. 

Hiervoor heb ik Doosje HB en het werkboek ontwikkelt.
Hoe fijn is het om samen in gesprek te gaan over hoogbegaafdheid zonder dat er een goed of fout aan zit. Alles wat je weet draagt bij aan het zien van het (hoog)begaafde kind. 

Op de kaarten staan stellingen die betrekking hebben op gedrag wat zichtbaar kan worden als ze niet gezien worden. Over gevoelens die ze kunnen hebben die niet geuit worden. De gesprekkaarten bieden de mogelijkheid om de stelling vanuit alle kanten te belichten. Zowel vanuit de pedagogische als de didactische kant. 

Laten we ervoor zorgen dat de (hoog)begaafde kinderen erbij horen, er mogen zijn. Laten wij degenen zijn, die ervoor zorgen dat ze geen schade in hun ontwikkeling wordt oplopen. 

Voor wie?
Voor scholen, leerkrachten, ouders en iedereen die in gesprek wil gaan over het signaleren van hoogbegaafde kinderen.

Doosje Hb bevat...

... 57 gesprekskaarten
...   2 meningsvormende kaarten 
...   1 speluitleg

Het doosje en de kaarten zijn gedrukt op A6-formaat van stevig materiaal voor intensief gebruik.  

Bestellen 

 

Doosje HB is echt een toevoeging en een waardevol cadeau voor school, leerkracht, ouders en kind.

Het aanvullend werkboek is binnenkort te bestellen.

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

Talento Coaching

Talento laat zien wat je kan.
Coaching en training.
Maakt het onzichtbare zichtbaar.

Gespecialiseerd in gedrag, gedragspratronen en belemmeringen.
Talentontwikkeling, hoogbegaafdheid, signaleren van hoogbegaafde kinderen, hoogsensitiviteit en opvoedproblemen.

Lees meer