Opvoeden

Opvoeden en opgroeien

Als ouder van twee kinderen weet ik als geen ander, hoe belangrijk het kan zijn om je eigen kinderen te kunnen zien opgroeien, zonder zorgen en problemen. Maar ik weet uit eigen ervaring, dat dit een utopie is.   
Ik ben geen uitzondering op de regel, volgens mij willen alle ouders dat hun kinderen zonder zorgen, belemmeringen en negatieve emoties opgroeien. Alle ouders doen ontzettend hun best om hun kind hierin bij te staan en te ondersteunen. Maar soms lukt dit niet, ondanks alle verwoede pogingen.

Waarom willen we onze kinderen zo graag behoeden voor problemen en negatieve emoties? 
Je bent als ouder ervaringsdeskundig.
Je bent immers zelf kind geweest en je weet heel goed wat jezelf als kind hebt ervaren, meegemaakt en gevoeld. Omdat we zo goed weten wat negatieve emoties met ons doen, willen we onze kinderen hiervoor beschermen.
We gaan dan ontzettend ons best doen om hun levenspad zo glad mogelijk te strijken, waardoor we ons nog strakker en strenger aan de normen en waarden gaan vasthouden, die we zelf als kind hebben meegekregen. Of we gaan precies het tegenovergestelde doen. Ondanks dat we dit vaak niet eens willen, het gebeurt gewoon.

Wat is opvoeden
Met opvoeden zijn we heel druk bezig om alles in goede banen te geleiden.
Eigenlijk is opvoeden niets meer en niets minder dan 'werken' aan datgene wat nog niet goed is. Het is gericht op de toekomst want we willen dat onze kinderen op latere leeftijd ook gelukkig zijn. 

Opvoeden doen we op datgene, wat we nog niet goed genoeg vinden. Op datgene wat er nog verbetert kan worden. We keuren dan bepaald gedrag af of corrigeren bepaald gedrag. Vaak doen we dit met een 'afkeurende' ondertoon.
In feite zeggen we tegen ons kind ‘je bent nog niet goed genoeg’, 'je moet er beter in worden'. Wat weerstand bij het kind kan oproepen.

Aan deze weerstand wordt koppelt het kind bepaalt gedrag. Welk gedrag het kind hieraan koppeld is per kind verschillend. Mogelijk komt je kind in verzet, wordt het boos of opstandig. Het kan ook zijn dat je kind zich terugtrekt, stil wordt of gaat pleasen. Het kan ook zijn dat lichamelijke klachten (bv. oorpijn, buikpijn, bedplassen etc) zich aandienen.
Blijven we aan onze normen en waarden vasthouden, kan dit het gedrag verergeren.

Stoor jij je aan gedrag?
Storen aan gedrag van je kind? Gedrag wat je stoort, is gedrag wat jou raakt.
Waarom raakt het jou? Vaak raakt het jou omdat het om een stukje in jezelf gaat. Een norm of waarde, die je hebt meegekregen, vanuit je eigen opvoeding of misschien wel dat stukje wat je vroeger zelf zo hebt gemist en juist nodig hebt gehad.

Ligt het probleem dan bij je kind, of laat je kind jou iets zien? Houd je kind jou misschien wel een spiegel voor? Wat wil jouw kind uitdrukken? Wat word jou voorgespiegeld? 
Je kunt bij jezelf eens op onderzoek uitgaan waarom je dit raakt of ergert. Waar herken je dit bij jezelf, waarom raakt het jou? Hier zit tegelijk de oplossing. Als het jou raakt, is het ook een stukje van jou en kun je het probleem oplossen door dit stuk in jezelf 'op te ruimen'. 

Vaak lukt dit niet gewoon omdat het erg lastig is om kritisch naar jezelf te kijken. Omdat gedrag dat raakt te maken heeft met je blinde vlek. We kunnen immers onze eigen blinde vlek niet zien, waardoor we de oorzaak buiten onszelf gaan zoeken.

Jouw kind als spiegel van jezelf
Wil je weten welke spiegel jouw kind jou voorhoud,? Wil jij bewuster zijn hoe je met problemen met je kind of je gezin om kunt gaan? Wil jij je kind beter begrijpen en accpeteren?  

Ik help je graag om gedrag van je kind te vertalen naar je eigen behoeftes en ontwikkeling, zodat jij je kind het gedrag kan loslaten. Wil je hier meer weten? Voel je dan vrij om geheel vrijblijvend een afspraak te maken. 

 

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer