Diagnostische test

Nadat hoogbegaafdheid bij je kind wordt gesignaleerd, volgt vaak een diagnostische test. Na deze test volgt er een diagnostisch gesprek, waarin wordt besproken hoe het leerplan van je kind eruit gaat zien. Hoe wordt de stof aangepast, wordt er gekozen voor versnellen of verrijken van de leerstof, of mag je kind een jaartje overslaan?

De diagnose hoogbegaafdheid

Een onderzoek naar hoogbegaafdheid kan op gang gezet worden doordat de school voorstelt te onderzoeken of je kind hoogbegaafd is. Zij constateren problemen bij de leerling en kunnen deze via de Schoolbegeleidingsdienst laten onderzoeken. In dit geval zijn de kosten van de test voor de school. Wil je zelf laten onderzoeken of je kind hoogbegaafd is, omdat er zich thuis problemen voordoen, dan kan dit ook via de huisarts of kinderpsycholoog. De school onderkent dan vaak de problemen, omdat je kind zich op school anders voordoet dan thuis.

Ga je zelf op zoek naar informatie en testen, dan kun je daarvoor naar een hulpverlener zoals Talento gaan. Doordat deze veel ervaring heeft met kinderen die hoogbegaafd zijn, kunnen zij advies geven waar je je kind kunt laten onderzoeken. Het is belangrijk dat de psycholoog kennis heeft op het gebied van hoogbegaafdheid om een eventuele misdiagnose te voorkomen. 

Het diagnostisch gesprek bij een hoogbegaafd kind

Na het diagnostisch onderzoek worden de resultaten door de leerkracht en de begeleider besproken. Het doel van een diagnostisch gesprek is om te kijken welke behoeftes de leerling heeft op het gebied van leren en hoe de school hier doormiddel van bijvoorbeeld verrijkingsstof of een plusklas aan tegemoet kan komen. De leerling gegevens worden hierbij ook bekeken en er wordt een voor de leerling geschikte oplossing gezocht. 

Heb je als ouder of als leerkracht vragen over onderzoeken en het diagnostisch gesprek, dan kun je je tot Talento wenden. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiding en advies voor ouders en leerkrachten van een hoogbegaafd kind tussen de 4 en 12 jaar.

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer