Bovenschoolse Plusklas 

Goed onderwijs moet aansluiten op de capaciteiten van alle leerlingen. Waar de nadruk de laatste jaren vooral ligt op het begeleiden van achterblijvende leerlingen, worden leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong vaak onderkend. Zij kunnen hierdoor bijvoorbeeld slecht gaan presteren of raar gedrag gaan tonen door verveling. In een bovenschoolse plusklas komen de capaciteiten van een hoogbegaafd kind wel volledig tot hun recht.

Waarom een aparte klas?

Het versnellen van het reguliere onderwijs is vaak geen optie. Naast het feit dat je niet kunt blijven versnellen, is er ook een andere leerstof nodig die aansluit op de leerbehoeften hoogbegaafde kinderen. Waar de meeste leerlingen bottom-up denken en hun leerstof langzaam opgebouwd wordt naar een groter geheel van kennis, denken veel hoogbegaafde kinderen top-down. Zij bekijken een probleem vanuit het grotere geheel, waardoor opbouwende lesstof voor hen al snel verveelt. Het toepassen van verrijkingsonderwijs om de lesstof te begeleiden is een oplossing, hoewel dit vanuit sociaal aspect niet altijd voldoende is. Doordat een leerling zijn eigen lesstof krijgt en onafhankelijk van de klas werkt, kan dit zorgen voor een sociaal isolement. Wil je dit tegengaan, dan kun je als aanvulling op het reguliere onderwijs kiezen voor een bovenschoolse plusklas.

Inspelen op de leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen

Een plusklas of peergroep zorgt voor onderwijs op maat dat aansluit op de leerbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. Bij een bovenschoolse plusklas is dit concept overkoepelend en worden hoogbegaafde kinderen van verschillende scholen bij elkaar gebracht in een peergroep. In deze peergroep wordt goed ingespeeld op zowel de leerbehoeften als sociaal-emotionele behoeften. Deelnemen aan een peergroep heeft dan ook een bewezen gunstig effect op de ontwikkeling en het welbevinden van hoogbegaafde leerlingen. Dit is geen vervanging voor de reguliere school, maar een aanvulling daarop.

Welke kinderen kunnen deelnemen?

Alleen het hebben van een hoog IQ is niet voldoende om aan de peergroep deel te kunnen nemen. De leerling moet over voldoende leer- en persoonlijkheidseigenschappen beschikken. Om deze te kunnen signalen en te diagnosticeren kan op verschillende manieren worden gedaan. Gesprekken met de leerling, leerkracht en ouders zijn een waardevolle aanvulling en hierbij niet weg te denken. Door langdurig onderpresteren en aanpassen zijn de leer- en persoonlijkheidseigenschappen niet altijd duidelijk zichtbaar en zal je ervoor moeten zorgen dat ze wel zichtbaar worden.

De voordelen op een rijtje

Deelname aan deze bovenschoolse plusklas is sowieso een voordeel voor de leerkracht, pmdat hier vaardigheden kunnen worden aangeleerd waarvan zowel de leerling als de leerkracht in de reguliere groep voordeel van ondervinden. . Ook voor de leerling heeft het verschillende voordelen. Dit zijn onder andere:

Heeft jouw kind behoefte om deel te nemen aan een bovenschoolse plusklas, of wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Talento. Wij begeleiden hoogbegaafde kinderen van 4 tot 12 jaar graag met coaching en staan hun ouders en leerkrachten bij met advies en begeleiding.

 

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer