Verrijkingsonderwijs

De praktijk

Verrijkingsonderwijs blijkt in de praktijk nog vaak een vrijblijvend karakter te hebben. Wanneer de leerling niet aan zijn verrijkingswerk toekomt, is het vaak lastig te achterhalen wat hiervan de reden of oorzaak is. Sluit het werk aan bij de leerdoelen en heeft de leerling echt iets te leren, dan zal de leerling begeleid moeten worden op het stukje leren. Blijft dit uit, dan loop je het risico dat de leerling minder gaat presteren en niet aan zijn verrijkingswerk toekomt. In de praktijk blijkt vaak dat afstemming van het verrijkingsonderwijs en de begeleiding tijdens het verrijkingsonderwijs lastig te organiseren is. 

Wat helpt...

Kennis.
Weten wat verrijkingsmateriaal precies is. Doen alle materialen ook echt een beroep op het denkvermogen van de leerling? Sluit het materiaal aan bij het te leren doel van de leerling? Wordt het op de juiste manier ingezet en wordt de juiste manier van begeleiding gegeven?
Wat vraagt het inzetten van verrijkingsmateriaal van de leerkracht, leerling en leeromgeving?

Wil je meer weten, bijvoorbeeld...
- over het aansluiten bij de leer- en denkbehoeften van de (hoog)begaafde leerling;
- voor welke leerlingen verrijkingsmateriaal geschikt is;
- of de begaafde leerling ook daadwerkelijk iets gaat leren;
- of je niet onnodig geld uit gaat geven aan materiaal dat na verloop van tijd in de kast blijft liggen?

Weten wat de leerling moet leren, welk materiaal je de leerling aanbiedt en hoe je de begeleiding afstemt op de ondersteuningsbehoeften van de leerling draagt bij aan een goed klassenmanagement.

Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek of vul het aanvraagformulier in.

Terug.

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag header invalid in Entity, line: 1 in /home/talento/domains/talento.nu/public_html/classes/Route.php on line 149