Sociale vaardigheden bij hoogbegaafde kinderen

Ouders van hoogbegaafde kinderen krijgen regelmatig de vraag of zij hun kind naar een sociale vaardigheidstraining willen sturen. Deze zogenaamde SoVa trainingen zijn echter over het algemeen niet geschikt voor hoogbegaafden. Daarnaast is het nog maar de vraag of je kind zo’n training wel echt nodig heeft.

Sociale vaardigheden hoogbegaafde kinderen

Misverstand hoogbegaafdheid

Door een verschil in kennis, communicatie en vaardigheden kunnen er problemen ontstaan tussen leerlingen die hoogbegaafd zijn en hun medeleerlingen. Dit wil niet zeggen dat hoogbegaafdheid inhoudt dat een leerling geen sociale vaardigheden heeft. Juist doordat leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong vaak ook een voorsprong op sociaal gebied hebben, kan dit misverstand ontstaan. Deze leerlingen hoeven dan ook gemiddeld niet meer sociale of emotionele problemen te hebben dan hun klasgenoten.

Oorzaken voor minder sociale vaardigheid

Door de ontwikkelingsvoorsprong kan het wel zo zijn dat hoogbegaafde kinderen andere sociale verwachtingen hebben. Hoewel je dit niet vooraf mag vaststellen, zijn er verschillende risico’s waardoor het op het sociale en emotionele vlak mis kan gaan. Enkele redenen daarvan zijn:

Hooggevoelig en hoogbegaafd

Een deel van de kinderen die hoogbegaafd zijn is daarnaast hooggevoelig, wat juist betekent dat deze groep erg sociaal vaardig is. Deze kinderen zijn bijzonder gevoelig voor sfeer en sociale verbanden binnen hun klas. Een hooggevoelig hoogbegaafd kind stelt dan ook geen waaromvragen zoals een cognitief hoogbegaafd kind, maar stelt vragen die met zijn of haar zelfverzekerdheid te maken hebben. Deze vragen zullen alleen in een omgeving worden gesteld die veilig en vertrouwd is. De vragen hebben vaak betrekking op sociaal en emotioneel gebied die te maken hebben met angst of behoedzaamheid. Doordat deze kinderen gevoelens van zichzelf en anderen uitstekend onder woorden kunnen brengen, zijn zij juist sociaal erg slim.

Sociale vaardigheden training

Omdat een SoVa training gericht is op het herhalen van sociale regeltjes, biedt deze cursus vaak geen oplossing voor hoogbegaafden. Er wordt namelijk geen reden aangedragen waarom je je aan deze regels dient te houden. Wat is het nut voor het kind zelf om zich eraan te houden? Uit een onderzoek van Aller in 2013 blijkt dat het veel meer effect heeft om contact met andere hoogbegaafde kinderen te verwezenlijken. Zo ontwikkelen ze meer sociale vaardigheden en krijgen ze niet het gevoel, zoals bij een SoVa training kan zijn, dat ze hun behoeftes moeten onderdrukken. En dat ze zich continue moeten aanpassen aan de rest van de maatschappij.

Informatie

Talento biedt coaching en training voor hoogbegaafde kinderen (en voor hun ouders, school en leerkrachten). Vragen? Neem contact met ons op. Bekijk ook onze trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling hoogbegaafden.

Hoogbegaafd kind.

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

Talento Coaching

Talento is gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Er is jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van (jong)volwassenen, ouders, opvoeders, leerkrachten en docenten. 

Lees meer