Signaleren van begaafde leerlingen

Kijken naar...

Het signaleren van begaafde leerlingen is meer dan het kijken naar hoge scores. Hoge scores vallen op en we denken vaak dat leerlingen met hoge scores onze begaafde leerlingen zijn. Dit is echter niet het geval. Intelligente leerlingen kunnen hoge scores behalen maar zijn niet per definitie (hoog)begaafd. Leerlingen die onderpresteren signaleer je niet door te kijken naar de hoge resultaten maar bij hen kunnen lagere cijfers dan verwacht een signaal zijn.
Signaleren van (hoog)begaafde leerlingen is dan ook zeker niet altijd gemakkelijk.

Het helpt als je weet wat de eigenschappen van begaafdheid zijn zodat je kunt onderzoeken of de leerling over deze eigenschappen beschikt. Het vraagt om met een andere blik naar leerlingen te kijken omdat ze op school niet altijd laten zien wie ze zijn en hoe ze denken. Ze laten op school vaak ander gedrag zien dan thuis. Dat maakt dat ouders en de leerling zelf jou kunnen helpen om te kijken of je te maken hebt met een begaafde leerling.
Daarnaast is het gebruik van een signaleringsinstrument zinvol.

Signaleringsinstrument

Er zijn een aantal signaleringsinstrumenten te verkrijgen maar niet elk signaleringsinstrument biedt dezelfde mogelijkheden. Voor het signaleringsinstrument geldt dan ook dat er teambreed gekeken zal worden welk signaleringsinstrument het beste bij de wensen van de school past.

Weten...

Wil je weten...
- Wat de specifieke leer- en persoonlijkheidseigenschappen van de begaafde leerling zijn;
- Hoe en op welke manier je deze eigenschappen kunt signaleren;
- Hoe je in gesprek gaat met ouders;
- Wat je kunt doen als de eigenschappen niet duidelijk zichtbaar zijn;
- Hoe een signaleringsinstrument hierbij kan helpen;
- Welk signaleringsinstrument het beste bij de wensen van het team past;
- Welke rol ouders hebben bij het signaleren?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek of vul het aanvraagformulier in.

Terug.

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag header invalid in Entity, line: 1 in /home/talento/domains/talento.nu/public_html/classes/Route.php on line 149