Hoogbegaafde schoolgaande leerlingen

Haal meer uit je (hoog)begaafde leerlingen

We willen allemaal dat onze leerlingen iets leren en met plezier naar school gaan en daar horen ook onze (hoog)begaafde leerlingen bij.

Het kan zijn dat (hoog)begaafde leerlingen die met de reguliere lessen compacten en verrijken toch nog niet voldoende op hun niveau worden aangesproken. Er is voor hun dan geen sprake van leermomenten. Ze leren dan ook geen vaardigheden die er nodig zijn om tot leren te komen. Ze weten en leren niet welke gevoelens bij het leren leren horen. Komen ze in een situatie waarin ze te maken krijgen met leren weten ze niet hoe ze hiermee om moeten gaan en haken ze vaak af.

Leren leren gebeurt veelal in de plusklas of peergroeponderwijs. Het onderwijs wordt afgestemd om leerbehoeften van de (hoog)begaafde leerling en we laten de leerling in hun zone van naaste ontwikkeling werken. Niet alleen het lesstofpakket wordt hierop afgestemd maar ook de begeleiding wordt afgestemd op de leerbehoeften van de leerling. 

Aan welke vaardigheden en doelen kun je in de plusklas of peergroeponderwijs werken:

Een plusklas of peergroep wordt vaak opgezet om (hoog)begaafde kinderen voor een dagdeel per week meer uitdagend onderwijs te bieden. 

Wat kan Talento voor je doen

Opzetten van plusklas of peergroeponderwijs.

Begeleiding en/of coaching van de plusklas- of peergroepleerkracht.

Ondersteuning en begeleiding bij het opzetten van lessen voor de plusklas of peergroeponderwijs.

Meer informatie of een vrijblijvend gesprek vul het aanvraagformulier in. 

Terug.

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer