Passend onderwijs hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde leerlingen staan steeds meer in de belangstelling. Hoogbegaafdheid in de klas kan met hulp goed begeleid worden. Begeleiding voor zowel de leerkracht als de ouders zorgt ervoor dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit begint al met het herkennen en erkennen van een hoogbegaafd kind.

Zo zullen een goed geheugen, doorzettingsvermogen en creativiteit zeker opvallen. Andere herkenningspunten zijn goede sociale vaardigheden, vooruitdenken en goed om kunnen gaan met oudere kinderen. Wanneer het hoogbegaafde kind niet de juiste ondersteuning krijgt in de lessen zal het kunnen gaan onderpresteren. Ook kunnen er problemen in de communicatie en omgang ontstaan. Het is daarom belangrijk om binnen het onderwijs te informeren en te begeleiden.

Hoogbegaafdheid in de klas

Sommige scholen hebben speciale plusklassen waar het kind om kan gaan met ontwikkelingsgelijken. Omgang met ontwikkelingsgelijken zorgt voor herkenning en stimuleert maar motiveert ook.

Ook kan er lesstof worden aangeboden wat voor verbreding en verdieping zorgt ten opzichte van de gebruikelijke lesstof. Het passend onderwijs voor het hoogbegaafd kind zorgt voor verrijking. De school bepaalt zelf hoe hiermee om te gaan. Goede kennis is hierbij van belang.

Kennis van de leereigenschappen en het vaak andere gedrag van de leerling kan helpen om het kind in de klas goed te ondersteunen. Het gaat er in de kern om wat een kind nodig heeft om tot leren te komen. Hoogbegaafde kinderen hebben deze ondersteuning nodig.

Passend onderwijs en informeren in de klas

In de eigen klas kan het kind aangepast onderwijs aangeboden worden. Vroegtijdige signalering van hoogbegaafdheid bij kinderen zorgt ervoor dat er tijdig ingegrepen kan worden. Wij richten ons op het begeleiden en coaching van zowel het kind, de leerkracht als de ouders. Een goede afstemming op de onderwijsbehoefte van het kind is onmisbaar.

Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het signaleren van begaafdheid en het aanbieden van de juiste lessen. Maar ook het informeren en begeleiden van leerkrachten en ouders. Afspraken maken tussen leerkrachten onderling, informeren en begeleiden en een goed klasmanagement worden ondersteund door de professionele begeleiders. Neem contact met ons op voor meer informatie of de mogelijkheden.

Informatie voor scholen Informatie voor ouders

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer