(Hoog)begaafdheid, opzetten van beleid 

Talento helpt

Beleid

Een duidelijk en helder beleid voor ouders, leerlingen en leerkrachten voorkomt verwarring en miscommunicatie.
 

Beleid is meer dan een papieren kwestie.
Bij het opzetten en uitwerken van beleid voor passend onderwijs aan de begaafde leerling is het van groot belang dat het gehele team hierbij wordt betrokken.

Hoe vaak zie je niet dat beleidsstukken worden geschreven die uiteindelijk in de kast verdwijnen? Hoe spijtig is het van de tijdsinvestering die een aantal collega's voor deze tijdrovende klus hebben uitgetrokken?
Dit kun je voorkomen door je team op een interactieve manier te betrekken bij het opstellen van het beleid. Als het team achter het beleid staat omdat ze er zelf aan heeft meegewerkt, vergroot dat de betrokkenheid bij het uitvoeren van dat beleid en helpt dat om de leerkrachten ertoe aan te zetten de benodigde vaardigheden te ontwikkelen.

Een duidelijk omschreven beleid biedt structuur en houvast. 

Ouders, leerkrachten en leerlingen weten waar ze aan toe zijn, het schept duidelijkheid en voorkomt onnodige problemen en verwarring. 

Duidelijkheid zit niet in het schrijven van veel tekst. Duidelijkheid is kort en bondig zijn en de essentie beschrijven.
Dat is de kracht van goed beleid.

Waar staat je school voor?

Begin met het doel. Pas wanneer voor iedereen duidelijk is welke doelen je nastreeft, heeft het zin om een beleidsontwikkelingsproces te starten. Wat is de visie, hoe moet deze eruitzien en wie gaan zich daarmee bezighouden, hoe wordt kennis overgedragen en op welke manier wordt het team erbij betrokken?

Wie is aanspreekpunt en krijgt extra tijd om hieraan te werken?

Samenhang en uitvoering

Je wilt beleid dat in samenhang en in goede volgorde is geschreven. Een logische volgorde in de opbouw met gebruik van de juiste bewoordingen biedt meer kans van slagen. Betrek daarbij het team op een interactieve manier, dan geef je je team de mogelijkheid om samen te groeien en vaardigheden te ontwikkelen. Samen groeien en weten waar je gezamenlijk aan werkt, is de kracht van goed beleid. Je zult zien dat in de praktijk het beleid dan ook zichtbaar tot uitvoering komt.

Voor wie?

Voor de school die:

Informatie

Wil je meer weten, dan is een oriënterend gesprek altijd mogelijk. Het gesprek is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Naar aanvraag of vrijblijvend gesprek.

Terug

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag header invalid in Entity, line: 1 in /home/talento/domains/talento.nu/public_html/classes/Route.php on line 149