Intelligentiekloof: verbaal en performaal

Een intelligentiekloof is een kloof tussen de verbale IQ en de performale IQ. Verbale intelligentie heeft betrekking op woordenschat, taalgevoel en redeneringsvermogen. Performale intelligentie gaat over praktisch inzicht, problemen oplossen en ruimtelijk of visueel inzicht.

Intelligentiekloof: verbaal en performaal

Is jouw kind verbaal sterker dan performaal?

Wanneer jouw kind verbaal sterker is dan performaal dan komt jouw kind slimmer over terwijl hij/zij ondersteuning nodig heeft met non-verbaal begrip en organisatorisch vermogen. Dat kan vraagstukken geven rond planning en organisatie. Een gevolg kan zijn dat jouw kind heel sterk en zelfstandig lijkt maar toch hulp nodig heeft bij:

Het kind komt zelfstandig over maar de zelfredzaamheid is niet zo groot als vaak wordt gedacht waardoor je kind niet die hulp krijgt aangeboden die wel nodig is. Hij/zij kan daardoor ook onzeker worden.

Is jouw kind performaal sterker dan verbaal?

Wanneer jouw kind performaal sterker is dan verbaal dan heeft hij/zij een groot ruimtelijk inzicht en organisatorisch vermogen terwijl hij/zij zich daarover moeilijk kan uiten. Hij/zij neemt details waar, ziet van alles, heeft een visueel-ruimtelijk inzicht maar heeft niet het vermogen om daar woorden aan te geven. Dat kan leiden tot onbegrip in de omgeving maar ook tot frustratie bij het kind zelf.

Informatie

Talento biedt coaching en training inzake persoonlijke ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. Dit kan in tal van vormen zoals individuele coaching maar we kunnen ook workshops in de klas organiseren. Bel me rustig en neem contact met ons op.

Hoogbegaafd kind

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

Talento Coaching

Talento is gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Er is jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van (jong)volwassenen, ouders, opvoeders, leerkrachten en docenten. 

Lees meer