Hoogbegaafdheid in de klas

Gemiddeld is 2 a 3 % van de leerlingen hoogbegaafd. Dit betekent dat ze een IQ hoger dan 130 hebben. Niet altijd wordt hoogbegaafdheid direct herkend. Hieronder enkele persoonlijkheidseigenschappen en leereigenschappen welke je kunt signaleren;

Persoonlijkheidseigenschappen

Leereigenschappen

Plusklas of peergroep

Sommige scholen hebben een speciale plusklas of peergroep waarin leerlingen extra aandacht krijgen. Belangrijk is om het probleem te erkennen. Want hoogbegaafdheid is niet altijd leuk voor het kind. Het kan zich anders voelen en juist daardoor minder goed zijn of haar best gaan doen. Bespreekbaar maken met de klas is een eerste stap in de juiste richting.

Lessen in de klas aanpassen

Het huidige lesaanbod sluit niet volledig aan op de onderwijsbehoefte van het hoogbegaafde kind. Het is daarom belangrijk dat het kind hierin goed gestimuleerd wordt. Door de ouders te informeren en advies uit te brengen over de omgang met het kind kan er ook van huis uit een goede begeleiding ontstaan. Uiteraard werkt dit ook vice versa. Immers zijn de ouders de ervaringsdeskundige als het hun kind aangaat.
Daarnaast kunnen de lessen in de klas aangepast worden en kun je verrijkend en uitdagend lesmateriaal bieden passend bij dat wat de leerling te leren heeft.

Talento: informeren en begeleiden

Wij richten ons op het werken met hoogbegaafde kinderen. Het informeren van ouders en leerkrachten zorgt voor meer begrip voor het kind. Het begeleiden van zowel ouders, kinderen als leerkrachten werkt naar een gelukkig kind toe. Er vindt een 1 op 1 begeleiding op school en in de lessen plaats. Daarnaast verrichten wij didactisch onderzoek, observatie met verslaggeving, mindsettraining en wordt er continue naar de persoonlijke onderwijsbehoefte gekeken.

Voor informatie en begeleiden van hoogbegaafdheid bij kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar neemt u dan gerust contact met ons op.

Informatie voor scholen Informatie voor ouders

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer