Diagnostische gesprekken

Aansluiten bij leerbehoeften

Passend onderwijs door aan te sluiten bij de leerbehoeften van de leerlingen. Veel leerkrachten worstelen met de vraag hoe zij (hoog)begaafde leerlingen het beste kunnen laten leren. Leerkrachten willen alles uit leerlingen halen wat er in zit, leerdoelen behalen en leerlingen laten ontwikkelen tot zelfstandige mensen die goed kunnen samenwerken en communiceren. Wanneer je weet hoe een (hoog)begaafde leerling leert en denkt, lukt het beter om in te spelen op de onderwijsbehoeften en worden problemen waar leerlingen mee worstelen beter begrepen.
Zicht krijgen welke kennis de (hoog)begaafde leerling heeft, welke interesses er zijn, hoe het welbevinden van de (hoog)begaafde leerling is ontdek je door met de leerling in gesprek te gaan.

Begaafd en speciaal. 
Begaafde kinderen met een leer- of ontwikkelingsstoornis. Het komt vaker voor dan wordt gedacht. In de meeste gevallen wordt of de begaafdheid opgemerkt maar de leer- en/of gedragsproblemen niet, of de leer- en/of gedragsproblemen wordt opgemerkt maar de begaafdheid niet, of zowel de begaafdheid als de leer- en/of ontwikkelingsstoornis worden beiden niet opgemerkt. 

Een (diagnostisch) gesprek met de (hoog)begaafde leerling is van groot belang wil je weten wat er in de leerling omgaat. 

Het voeren van een diagnostisch gesprek is niet eenvoudig

Een (hoog)begaafde leerling is aan de ene kant kwetsbaar en gevoelig en aan de andere kant zeer opmerkzaam.
Je rol als gesprekspartner is van invloed op het gesprek en kan ervoor zorgen of juist verhinderen dat de leerling zich blootgeeft. Met een goede voorbereiding, de juiste houding als gesprekspartner en het stellen van de juiste vragen ga je de leerling begrijpen en zie je de onderwijsbehoeften.
De leerling wordt mede-eigenaar van zijn leerproces, waardoor je samen werkt aan de ontwikkeling van het kind.

Wil jij...

- de leerling zien en wil jij luisteren;
- aansluiten bij de leerbehoeften van de leerling;
- weten hoe de begaafde leerling sociaal-emotioneel functioneert;
- weten over welke kennis en vaardigheden de begaafde leerling beschikt;
- weten hoe de begaafde leerling zich ontwikkelt;
- met een goede voorbereiding en de juiste houding het gesprek ingaan;
- weten hoe de leerling mede-eigenaar wordt van het leerproces;
- de juiste vragen stellen om antwoord te krijgen;
- weten aan welke voorwaarden het gesprek moet voldoen?

Dan is het boek Luister en zie mij zeer geschikt voor jou!

Wil je meer informatie over diagnostische gespreksvoering, neem dan contact op of vul het aanvraagformulier in.

Terug.

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag header invalid in Entity, line: 1 in /home/talento/domains/talento.nu/public_html/classes/Route.php on line 149