Compacten

Weloverwogen en doordacht

We weten allemaal wat compacten is en toch blijf je vaak met de vraag zitten: "Ben ik wel op de juiste manier aan het compacten? Laat ik niet te veel lesstof weg of schrap ik wel de juiste en voldoende lesstof?"

Individueel compacten is per leerling bekijken welke lesstof de leerling al beheerst en wat je kunt schrappen. Met één of twee leerlingen is deze wijze van compacten nog haalbaar, maar heb je meerdere leerlingen in je klas voor wie je wilt compacten, dan lukt het individueel compacten vaak niet meer en zul je moeten overstappen op schoolbreed compacten. Dus voor meerdere leerlingen op eenzelfde manier lesstof schrappen.
Je voelt de vraag al aankomen: hoe weet ik nu dat ik niet de verkeerde lesonderdelen schrap? Hoe zorg ik ervoor dat er geen hiaten gaan ontstaan?

Of je nu schoolbreed of individueel gaat compacten, er zullen afspraken binnen de school gemaakt moeten worden. Hoe vreemd is het voor een leerling dat er bij de ene leerkracht wel geschrapt mag worden en bij de andere niet?

Verplichte lestijd 

Methoden geven vaak richtlijnen voor compacten van de lesstof en bieden daarnaast extra stof, wat erg fijn is en houvast geeft. Toch blijft de blik van de leerkracht van groot belang. Compacten van lesstof betekent dat de overgebleven tijd ingevuld moet worden met verrijkingslesstof. Ook leerlingen die compacten, moeten binnen de gestelde tijd voldoende lesstof hebben gemaakt.
 

Wil je op school...
- Een doorgaande lijn voor compacten;
- Op een verantwoorde manier de lesstof compacten;
- Meer weten over de manier waarop begaafde leerlingen zich lesstof eigen maken;
- Begrijpen waarom begaafde leerlingen in de hogere groepen vast kunnen lopen 
  en lagere scores halen;
- Weten waarom leerlingen die compacten soms niet aan de verrijkingsstof toekomen?
 

Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek of vul het aanvraagformulier in.

Terug.

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag header invalid in Entity, line: 1 in /home/talento/domains/talento.nu/public_html/classes/Route.php on line 149