Begeleiding door Talento

Afstemming

Elk kind is uniek en heeft zijn/haar eigen talenten en begaafdheden.
Passend onderwijs is aansluiten bij de leerbehoeften van hoogbegaafde leerling. Hierbij help ik graag. Ik zie het als een uitdaging en mijn missie om mee te denken en te ondersteunen bij het (weer) gelukkig zijn op school, thuis en met zijn of haar vrienden. Dat je kind zich gehoord en gezien voelt en zijn of haar potentieel kan aanboren.

In overleg met de ouders (en eventueel de school) vindt afstemming plaats tussen wensen en mogelijkheden. Je kunt hierbij denken aan:
- één-op-éénbegeleiding op school
- (Talentgerichte) gesprekken met kind en ouder(s)

Mijn specialiteit zijn de twice-exceptionals: hoogbegaafde kinderen die belemmerd worden door hun leer- en/of gedragsstoornis en bij wie de begaafdheid niet altijd gelijk tot uiting komt. 

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer