(Hoog)begaafd en een leer- of ontwikkelingsstoornis

Twee keer speciaal

Waar moet je dan aan denken?
            Begaafdheid & Dyslexie
            Begaafdheid en dyscalculie
            Begaafdheid & ADHD
            Begaafdheid en ASS
            Problemen met executieve vaardigheden

 

De meeste (hoog)begaafde leerlingen die belemmerd worden door een leer- of ontwikkelingsstoornis worden niet als zodanig gesignaleerd of gediagnosticeerd. In de praktijk kun je zien dat begaafdheid wordt opgemerkt maar de leer- en/of gedragsproblemen niet, of dat de leer- en/of gedragsproblemen worden opgemerkt maar de begaafdheid niet, of zowel de begaafdheid als de leer- en/of gedragsproblemen niet.

Wil je de begaafde leerling met een leer- of ontwikkelingsstoornis helpen dan is het heel belangrijk dat niet alleen de leerkracht inzicht krijgt in de zwakke en sterke kanten van de leerling maar ook is dit voor de leerling zeer belangrijk. Inzicht krijgen in sterke en zwakke kanten biedt de leerling de mogelijkheid om, om te gaan met de botsing die wordt ervaren tussen het vermogen en het onvermogen.

Lees meer.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan.

Terug.

 

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer