Hoogbegaafdheid bij kinderen

Hoogbegaafdheid is complex. Naast dat het kind hoogintelligent is, heeft het diverse andere eigenschappen dat hem of haar hoogbegaafd maakt. De manieren waarop hoogbegaafdheid tot uiting komt is zeer divers. Er bestaat geen eenduidige handleiding voor het omgaan met hoogbegaafdheid. Iedereen is immers anders.

Hoogbegaafd kind

Een hoogbegaafd kind zijn is een uitdaging

Een hoogbegaafd kind zijn is een uitdaging voor het kind zelf maar ook voor de omgeving, met name voor de ouders en school. Een hoogbegaafd kind heeft specifieke uitdagingen nodig waarin een reguliere school niet altijd kan voorzien. Erkenning en waardering, afstemming van onderwijsbehoeften zal het zelfvertrouwen vergroten. Er zal minder faalangst zijn en beter worden gepresteerd.
Ook is er vaak een discrepantie tussen hoe de hoogbegaafdheid en eventuele gedragsproblematiek, tot uiting in de thuis- en schoolsituatie.
Er wordt tegenwoordig niet alleen meer gekeken naar de cognitieve kant maar ook steeds meer naar de sociaal – emotionele kant. Het sociaal- en emotioneel welbevinden van een hoogbegaafd kind is vaak niet optimaal.

Hoogbegaafdheid tijdig herkennen

Door tijdig hoogbegaafdheid te herkennen kan de juiste begeleiding, aandacht en hulp worden geboden. Hulp die ze nodig hebben om tot een optimale ontwikkeling te komen op zowel cognitief als sociaal- en emotionele gebied. Het sociaal en emotioneel welbevinden van een hoogbegaafd kind valt en staat of we de hoogbegaafdheid van het kind zien en erkennen. En hoe we hier vervolgens mee om gaan.
Het kan heel lastig zijn om te achterhalen wat een hoogbegaafd kind daadwerkelijk denkt en voelt. Wanneer een hoogbegaafd kind zich niet begrepen voelt, zit het niet lekker in zijn vel en zal gedragsmatig een verandering plaatsvinden.

Denk bijvoorbeeld aan:

Lees verder: kenmerken hoogbegaafd kind.

Training persoonlijke ontwikkeling

Talento biedt training gericht op persoonlijke ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. Dat kan door individuele training of coaching maar wij organiseren ook graag trainingen of workshops in de klas.

Meer weten over training persoonlijke ontwikkeling?

Ontwikkeling sociale vaardigheden

Ouders van hoogbegaafde kinderen stellen  regelmatig de vraag of zij hun kind naar een sociale vaardigheidstraining willen sturen. De vraag is of dit echt noodzakelijk is.

Meer weten over sociale vaardigheden hoogbegaafd kind?

Intelligentiekloof: verbaal en perfromaal?

Een intelligentiekloof is een kloof tussen de verbale IQ en de performale IQ. Verbale intelligentie heeft betrekking op woordenschat, taalgevoel en redeneringsvermogen. Performale intelligentie gaat over praktisch inzicht, problemen oplossen en ruimtelijk of visueel inzicht.

Meer weten over intelligentiekloof?

Begeleiding van het kind

Elk kind is uniek en heeft zijn/haar eigen talenten en begaafdheden. Passend onderwijs is aansluiten bij de leerbehoeften van hoogbegaafde leerling. Hierbij help ik graag. Ik zie het als een uitdaging en mijn missie om mee te denken en te ondersteunen bij het (weer) gelukkig zijn op school, thuis en met zijn of haar vrienden. Dat je kind zich gehoord en gezien voelt en zijn of haar potentieel kan aanboren. In overleg met de ouders (en eventueel de school) vindt afstemming plaats tussen wensen en mogelijkheden. Je kunt hierbij denken aan:

Mijn specialiteit zijn de twice-exceptionals: hoogbegaafde kinderen die belemmerd worden door hun leer- en/of gedragsstoornis en bij wie de begaafdheid niet altijd gelijk tot uiting komt.

Hoogbegaafdheid complex?

Hoogbegaafdheid is zo complex omdat hoogbegaafdheid niet aan de buitenkant van iemand zichtbaar is. Er bestaat geen blauwdruk, er is geen handleiding voor hoogbegaafdheid. Iedereen is immers anders, er is niemand gelijk zo ook niet een hoogbegaafd kind.

Hoogbegaafdheid is niet alleen het hebben van een hoge intelligentie, het is nog veel meer. Het is het kind in zijn algehele totaliteit, het is zijn persoonlijkheid met zijn eigen karakter. Het is het kind met zijn eigen authenticiteit, identiteit en kenmerken.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die aandacht hebben voor hoogbegaafdheid. Gelukkig wordt er niet alleen meer gekeken naar de cognitieve kant maar ook steeds meer naar de sociaal – emotionele kant. Het sociaal en emotioneel welbevinden van een hoogbegaafd kind is vaak niet optimaal.

Wat ik voor jou en je kind kan doen

Wil je het hoogbegaafde kind begrijpen en doorgronden? Een diagnostisch gesprek werkt heel verhelderend. Mijn boek ‘Luister en zie mij’, stappenplan voor het voeren van een diagnostisch gesprek met (hoog)begaafde leerlingen kan helpend zijn. Eventueel kan je kind (tijdelijk) begeleid worden op school. Of zoek je als ouder(s) een steun in de rug of advies om om te gaan met de hoogbegaafdheid van je kind. Ook kan een talentgesprek en/of talentgericht werken heel veel goede resultaten opleveren.

Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact op.

Contact

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer