Hoogbegaafdheid 

Hoogbegaafdheid is complex. Naast dat je hoogintelligent bent, heb je diverse andere eigenschappen dat jou of je kind hoogbegaafd maakt. De manieren waarop hoogbegaafdheid tot uiting komt is zeer divers. Er bestaat geen eenduidige handleiding voor het omgaan met hoogbegaafdheid. Iedereen is immers anders.

Hoogbegaafd kind

Hoogbegaafd zijn is een uitdaging

Hoogbegaafd zijn is een uitdaging voor kinderen en volwassenen maar ook voor de omgeving. Een hoogbegaafde heeft specifieke uitdagingen nodig waarin een reguliere school of werk niet altijd kan voorzien. Erkenning en waardering, afstemming van onderwijs- en werkbehoeften zal het zelfvertrouwen vergroten. Er zal minder faalangst zijn en beter worden gepresteerd.
Ook is er vaak een discrepantie tussen hoe hoogbegaafdheid en eventuele problematiek tot uiting komt in de thuis, school- of werksituatie.
Gelukkig is er steeds mee aandacht voor de emotionele kant van hoogbegaafheid want het sociaal- en emotioneel welbevinden van hoogbegaafden is vaak niet optimaal.

Hoogbegaafdheid tijdig herkennen

Het begint al op school.
Door tijdig hoogbegaafdheid te herkennen kan de juiste begeleiding, aandacht en hulp worden geboden. Hulp die kinderen nodig hebben om tot een optimale ontwikkeling te komen op zowel cognitief als sociaal- en emotionele gebied. Het sociaal en emotioneel welbevinden van een hoogbegaafd kind valt en staat of we de hoogbegaafdheid zien en erkennen. En wat we er vervolgens mee gaan doen.
Het signaleren van hoogbegaafdheid is zeker niet makkelijk. Het is zelfs erg lastig.  Hoe kun je erachter of een kind hoogbegaafd is, wat het denkt en voelt?
Als hoogbegaafdheid niet bij een kind of bij jou als kind is gezien, voel je je onbegrepen en ga je niet lekker in je vel zitten. Wat je gevoelens en gedrag beïnvloed.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

Lees verder: kenmerken hoogbegaafd

Coaching persoonlijke ontwikkeling

Talento biedt coaching aan die gericht is op persoonlijke ontwikkeling. Dat kan door individuele training of coaching maar ook zijn trainingen of workshops voor scholen of anders geïnteresseerden mogelijk.

Meer weten over training persoonlijke ontwikkeling?

Ontwikkeling sociale vaardigheden

Ouders van hoogbegaafde kinderen stellen  regelmatig de vraag of zij hun kind naar een sociale vaardigheidstraining willen sturen. De vraag is of dit echt noodzakelijk is.

Meer weten over sociale vaardigheden hoogbegaafd kind?

Intelligentiekloof: verbaal en perfromaal?

Een intelligentiekloof is een kloof tussen de verbale IQ en de performale IQ. Verbale intelligentie heeft betrekking op woordenschat, taalgevoel en redeneringsvermogen. Performale intelligentie gaat over praktisch inzicht, problemen oplossen en ruimtelijk of visueel inzicht.

Meer weten over intelligentiekloof?

Hoogbegaafdheid complex?

Hoogbegaafdheid is complex omdat hoogbegaafdheid niet aan de buitenkant zichtbaar is. Er bestaat geen blauwdruk, er is geen eenduidige handleiding voor hoogbegaafdheid mogelijk. Iedereen is immers anders, er is niemand gelijk. Zo ook niet iemand die een hoogbegaafd is.

Hoogbegaafdheid is niet alleen het hebben van een hoge intelligentie, het is nog veel meer. Het is alles in zijn algehele totaliteit. Je persoonlijkheid, je wijze van denken en doen, je manier van handelen etc. Het zijn alle leer en persoonlijkheidseigenschappen samen die je authentiek maken, je identiteit vormen en kenmerken.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die aandacht hebben voor hoogbegaafdheid waarbij er niet alleen gekeken wordt naar de cognitieve kant maar ook naar de sociaal – emotionele kant. Het sociaal en emotioneel welbevinden van een hoogbegaafden is vaak niet optimaal omdat ze zich wezenlijk anders voelen dan anderen. 

Diagnostische en/of talentgesprekken

Wil je hoogbegaafde kinderen begrijpen en doorgronden? Dan kan een diagnostisch gesprek heel erg verhelderend werken. Mijn boek ‘Luister en zie mij’, stappenplan voor het voeren van een diagnostisch gesprek met (hoog)begaafde kinderen, is hierbij zeer helpend. Het stappenplan geeft inzicht in:
- Het denken en voelen 
- Kennis, vaardigheden en taakaanpak 
- Het welbevinden 
- De interesses en de belangstelling 
Aan de hand van de casus van Bart uit groep 4 wordt je in het boek door het stappenplan heengeleid. In het tweede deel van het boek is een beschrijving van het spel 'Luister en zie mij' dat gratis is te downloaden middels het invullen van het contactformulier.

Ook het voeren van talentgesprekken levert erg veel mooie inzichten en resultaten op.
Informatie en uitleg hierover is ook altijd mogelijk in de vorm van een workshop.

Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact op.

Contact

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

Talento Coaching

Talento is gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Er is jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van (jong)volwassenen, ouders, opvoeders, leerkrachten en docenten. 

Lees meer