Hoogbegaafdheid 

Hoogbegaafd?

De blik en houding van de leerkracht is alles bepalend voor de ontwikkeling van het hoogbegaafde kind. 

Hoogbegaafd kind

Jan pikt de leerstof erg snel op en voegt nieuwe kennis toe aan bestaande kennis. Hij heeft hier totaal geen moeite mee. Jan is erg leergierig en geïnteresseerd in leren, zo lang dit maar op een ontdekkende en experimenterende manier kan. Stil zitten aan een tafel met een werkblad is niet de manier voor Jan om zich te ontwikkelen. Jan moet dingen voelen en doen.

Tijdens de kring lijkt het alsof Jan niet oplet en kijkt hij de hele tijd om zich heen en lijkt hij te dromen, maar niks is minder waar. Jan hoort ondanks zijn ‘afwezigheid’ alles wat je zegt en kan dit herhalen. 

Jan lijkt heel druk in zijn hoofd en over van alles en nog wat na te denken. Hij heeft een enorm uitgebreide kennis en woordenschat. ‘Je kan van Jan nog eens wat leren’. Hij weet alle ins en outs over treinen, transport/openbaar vervoer, en allerlei andere machines. Jan weet bijv. heel goed het verschil tussen de Arriva en de NS. 

Jan heeft een hele bijzondere manier van denken. Jan heeft vaak een andere oplossing voor een probleem dan de meeste kinderen. Een oplossing waar je zelf nog niet aan hebt gedacht. Een oplossing waarover echt is nagedacht en die een positief effect heeft. Nadeel -> Jan heeft dan wel maar één idee en vindt het moeilijk om hiervan af te wijken. 

Hele gesprekken zijn belangrijk om Jan ervan te overtuigen dat dingen ook anders kunnen dan dat hij in zijn hoofd heeft. 

Jan had en heeft soms nog moeite met het omgaan met zijn woede. Jan kan erg boos/verdrietig worden wanneer dingen anders gaan dan hij in gedachten had, maar ook wanneer een andere leerling iets heeft gedaan dat Jan niet leuk vindt.  Vooral in het begin van zijn schoolperiode ging Jan dan schreeuwen, gillen, slaan, schoppen, enz. 

Er is samen met de leerkracht hard aan gewerkt door situaties te bespreken, uit te spelen, gevoelens te bespreken en voorgaande situaties opnieuw ‘op te lossen’.  Voor Jan is praten en uitleg erg belangrijk en zijn ontwikkeling op sociaal gebied is hierdoor wel erg gegroeid. Soms heeft hij het hier wel even moeilijk mee. 

 Jan is erg gevoelig (hoog sensitief) en erg empathisch. Hij kan zich erg veel aantrekken van de mening van een ander en/of zich zorgen maken om een ander. Jan is erg ‘knuffelig’ en komt vaak een knuffel halen en vertellen hoeveel hij van je houdt/ je lief vindt. 


Het gedrag van Jan had ook anders geïnterpreteerd kunnen worden. Gelukkig heeft Jan een leerkracht getroffen het gesprek met de leerling een belangrijke plek heeft gegeven. Ze niet alleen dat gehoord wat de leerling zegt, maar ze heeft hem ook echt gezien. Ze heeft zijn educatieve behoeften begrepen en hier op passende wijze op gereageerd. Toch is dit niet eenvoudig. Daar kun je soms best wat hulp bij gebruiken. Want als je consequenties gaat verbinden aan je manier van kijken, observeren, het voeren van een gesprek en van horen naar luisteren gaat, is een gestructureerde aanpak van belang.

Hoogbegaafdheid tijdig herkennen

Het begint al op school.
Door tijdig hoogbegaafdheid te herkennen kan de juiste begeleiding, aandacht en hulp worden geboden. Hulp die kinderen nodig hebben om tot een optimale ontwikkeling te komen op zowel cognitief als sociaal- en emotionele gebied. Het sociaal en emotioneel welbevinden van een hoogbegaafd kind is heel sterk afhankelijk hoe de omgeving hierop reageert. Of hoogbegaafdheid gezien en erkent wordt. En wat we er vervolgens mee gaan doen.
Het signaleren van hoogbegaafdheid is zeker niet makkelijk. Het is zelfs erg lastig.  Hoe kun je erachter of een kind hoogbegaafd is, wat het denkt en voelt?
Als hoogbegaafdheid niet bij een kind of bij jou als kind is gezien, voel je je onbegrepen en ga je niet lekker in je vel zitten. Wat je gevoelens en gedrag beïnvloed.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

Lees verder: kenmerken hoogbegaafd

Coaching persoonlijke ontwikkeling

Talento biedt coaching aan die gericht is op persoonlijke ontwikkeling. Dat kan door individuele training of coaching maar ook zijn trainingen of workshops voor scholen of anders geïnteresseerden mogelijk.

Meer weten over training persoonlijke ontwikkeling?

Ontwikkeling sociale vaardigheden

Ouders van hoogbegaafde kinderen stellen  regelmatig de vraag of zij hun kind naar een sociale vaardigheidstraining willen sturen. De vraag is of dit echt noodzakelijk is.

Meer weten over sociale vaardigheden hoogbegaafd kind?

Intelligentiekloof: verbaal en perfromaal?

Een intelligentiekloof is een kloof tussen de verbale IQ en de performale IQ. Verbale intelligentie heeft betrekking op woordenschat, taalgevoel en redeneringsvermogen. Performale intelligentie gaat over praktisch inzicht, problemen oplossen en ruimtelijk of visueel inzicht.

Meer weten over intelligentiekloof?

Hoogbegaafdheid complex?

Hoogbegaafdheid is complex omdat hoogbegaafdheid niet aan de buitenkant zichtbaar is. Er bestaat geen blauwdruk, er is geen eenduidige handleiding voor hoogbegaafdheid mogelijk. Iedereen is immers anders, er is niemand gelijk. Zo ook niet iemand die een hoogbegaafd is.

Hoogbegaafdheid is niet alleen het hebben van een hoge intelligentie, het is nog veel meer. Het is alles in zijn algehele totaliteit. Je persoonlijkheid, je wijze van denken en doen, je manier van handelen etc. Het zijn alle leer en persoonlijkheidseigenschappen samen die je authentiek maken, je identiteit vormen en kenmerken.

Gelukkig zijn er steeds meer mensen die aandacht hebben voor hoogbegaafdheid waarbij er niet alleen gekeken wordt naar de cognitieve kant maar ook naar de sociaal – emotionele kant. Het sociaal en emotioneel welbevinden van een hoogbegaafden is vaak niet optimaal omdat ze zich wezenlijk anders voelen dan anderen. 

Diagnostische en/of talentgesprekken

Wil je hoogbegaafde kinderen begrijpen en doorgronden? Dan kan een diagnostisch gesprek heel erg verhelderend werken. Mijn boek ‘Luister en zie mij’, stappenplan voor het voeren van een diagnostisch gesprek met (hoog)begaafde kinderen, is hierbij zeer helpend. Het stappenplan geeft inzicht in:
- Het denken en voelen 
- Kennis, vaardigheden en taakaanpak 
- Het welbevinden 
- De interesses en de belangstelling 
Aan de hand van de casus van Bart uit groep 4 wordt je in het boek door het stappenplan heengeleid. In het tweede deel van het boek is een beschrijving van het spel 'Luister en zie mij' dat gratis is te downloaden middels het invullen van het contactformulier.

Ook het voeren van talentgesprekken levert erg veel mooie inzichten en resultaten op.
Informatie en uitleg hierover is ook altijd mogelijk in de vorm van een workshop.

Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact op.

Contact

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

Talento Coaching

Talento is gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Er is jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van (jong)volwassenen, ouders, opvoeders, leerkrachten en docenten. 

Lees meer