Cursusaanbod DHH

Hier vind je het standaard cursusaanbod, dat voor alle trainers identiek is.
Dit aanbod wordt georganiseerd door uitgeverij van Gorcum.

Basiscursus DHH
Bekent worden met de gebruikersmogelijkheden om het instrument zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken.
Deze cursus is voor nieuwe en beginnende gebruikers. 

Verdiepingscursus DHH 1
Analyse van de gegevens van de signalering en diagnostiek.
Deze cursus is voor gevorderde gebruikers.

Verdiepingscursus DHH 2
Opstellen handelingsplan na analyse van de ggevens van de module diagnostiek.
Deze cursus is voor gevorderde gebruikers.

Verder vind je hier:

Informatie over het DHH
Over de indeling van DHH en de modules die het DHH bevat.

Lees verder over hoe de modules werken…
Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid is een interactief instrument dat u ondersteunt bij de begeleiding van begaafde leerlingen. In dit webbased computerprogramma zijn de vier fasen van leerlingbegeleiding opgenomen in vijf modules. Er is ook een screeningsinstrument beschikbaar voor groep 1-3-5. 

Informatie over de trainers DHH
Trainer Sylvia Drent (auteur van het DHH) werkt in de regio Midden Nederland, trainers Winny Bosch-Sthijns en Richelle Wolters-Bosch werken in de regio Zuid Nederland, trainer Annita Smit werkt in de regio Noord Nederland.  

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

Talento Coaching

Talento is gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Er is jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van (jong)volwassenen, ouders, opvoeders, leerkrachten en docenten. 

Lees meer