Cursusaanbod DHH

Hier vind je het standaard cursusaanbod, dat voor alle trainers identiek is.

Dit aanbod wordt georganiseerd door uitgeverij van Gorcum.
 

Basiscursus DHH

Bekent worden met de gebruikersmogelijkheden om het instrument zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken. Deze cursus is voor nieuwe en beginnende gebruikers. 

 

Verdiepingscursus DHH 1

Analyse van de gegevens van de signalering en diagnostiek. Deze cursus is voor gevorderde gebruikers.

 

Verdiepingscursus DHH 2

Opstellen handelingsplan na analyse van de gegevens van de module diagnostiek. Deze cursus is voor gevorderde gebruikers.

 

Cursusaanbod DHH

 

Meer informatie over DHH

Een uitleg over de indeling van DHH en de modules die het DHH bevat.

Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid is een interactief instrument dat u ondersteunt bij de begeleiding van begaafde leerlingen. In dit webbased computerprogramma zijn de vier fasen van leerlingbegeleiding opgenomen in vijf modules. Er is ook een screeningsinstrument beschikbaar voor groep 1-3-5. 

Trainers van DHH

Trainer Sylvia Drent (auteur van het DHH) werkt in de regio Midden Nederland, trainers Winny Bosch-Sthijns en Richelle Wolters-Bosch werken in de regio Zuid Nederland, trainer Annita Smit werkt in de regio Noord Nederland.  

Specifiek aanbod DHH

Het specifieke cursusaanbod DHH bevat workshops en trainingen die zijn ontwikkeld door de trainer zelf en maakt geen onderdeel uit van het landelijke cursusaanbod DHH.

 

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

Talento Coaching

Talento laat zien wat je kan.
Coaching en training.
Maakt het onzichtbare zichtbaar.

Gespecialiseerd in gedrag, gedragspratronen en belemmeringen.
Talentontwikkeling, hoogbegaafdheid, signaleren van hoogbegaafde kinderen, hoogsensitiviteit en opvoedproblemen.

Lees meer