Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid

Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is een compleet systeem voor de identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs.
Passend onderwijs voor begaafde en/of hoogbegaafde leerlingen, dat is niet altijd even gemakkelijk. Want hoe herken je die leerlingen en wat hebben ze dan precies nodig? Hoe kom je tegemoet aan wat deze leerlingen nodig hebben binnen de grenzen van inclusief onderwijs?

Het DHH

Het DHH is een online toolkit met instrumenten die helpen om begaafde leerlingen niet alleen te herkennen maar ook goed te begeleiden. Het DHH is gericht op het handelingsgericht werken.

Indeling van DHH

DHH bestaat uit de modules quickscan, signalering, diagnose, leerlingbegeleiding en evaluatie. Elke module helpt je naar een volgende fase in het proces van leerlingbegeleiding waarbij je gebruik kunt maken van concrete tips en handvatten.

Taakverlichtig en -verdeling

DHH vermindert de taaklast van de intern begeleider van de begaafde leerlingen. Het protocol is zo opgebouwd dat na het proces van signalering en diagnostiek iedere leerkracht in staat is om een plan van aanpak te maken voor de begaafde leerlingen in zijn of haar groep.

Samen met ouders en leerlingen

DHH gaat uit van een educatief partnerschap tussen ouders en school. Daarom worden ouders ook écht betrokken bij het proces van Signalering en Diagnostiek. Daarbij is DHH gericht op de inbreng van de leerling zelf. Door te praten met de leerling vergroot u de kans op een succesvolle begeleiding.

Weten over hoe het DHH werkt? 
De verschillende modules van het DHH

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

Talento Coaching

Talento is gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Er is jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van (jong)volwassenen. Ouders, opvoeders, leerkrachten en docenten. 

Lees meer