Begeleidend onderwijs begaafden en talenten

Elk kind is uniek! Toch is dit een slogan die een hele kernachtige waarheid bevat. Ieder kind heeft specifieke talenten maar hoogbegaafde kinderen kunnen we onderscheiden getalenteerde. In een klas is gemiddeld zo'n 2 a 3 % van de leerlingen hoogbegaafd. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan een hoge intelligentie, maar een combinatie van deze met motivatie en creatief denkvermogen.

Deze motivatie moet gestimuleerd worden door prikkels die aangeboden worden door de leerkracht. Voor jou als leerkracht en docent ligt dus de uitdaging om onderwijs aan te bieden wat aansluit bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met hoogbegaafdheid.

Goed begeleidend onderwijs: hoe ziet dat eruit?

Een voorwaarde voor goed begeleidend onderwijs is een vertrouwensband tussen leerkracht en leerling. Positieve emoties spelen een grote rol bij goed begeleidend onderwijs. Dit kan onder andere door de inzet van aantrekkelijk lesmateriaal. Hierbij is het belangrijk dat de lesstof die wordt aangeboden uitdaging biedt, maar tegelijkertijd de steunende rol van de leerkracht niet overbodig maakt. Het is als leerkracht een uitdaging om de individuele leerling te zien in al zijn of haar specifieke begaafdheden en begaafden om zo hier het onderwijsaanbod op aan te passen. Essentieel is om met het kind zelf in gesprek te gaan en hem of haar ook een breed aanbod te laten zien.

Vaak ervaren leerlingen met specifieke talenten en begaafden veel lesstof als ‘overbodig’. Het kan dan goed zijn om lesstof compacter te maken en daarnaast verrijkingsmateriaal aan te bieden. Als leerkracht is het goed om een steunende rol te hebben, maar wel op de achtergrond. Leerlingen met deze competenties hebben het nodig om zelf verantwoordelijk te worden gemaakt voor hun leerproces. Daarbij kun jij ze wel helpen door plannen te maken en doelen te stellen. Het is hierbij voor de vaak perfectionistische hoogbegaafde belangrijk dat je realistisch blijft. Idealisme kan namelijk tot teleurstellingen en een lage zelfwaardering leiden. Vier daarom ook altijd successen en bouw hierop voort. Dit hebben ook deze leerlingen nodig.

Talento: oog voor begaafden en talenten

Talento is een organisatie die talenten waarborgt en uitbouwt. Voor ouders en leerkrachten worden trainingen aangeboden die hen ondersteunen in het proces om te voorzien in de persoonlijke behoeften van het kind. Hierbij wordt steeds gezocht naar een samenhang tussen wensen en mogelijkheden.

Informatie voor scholen Informatie voor ouders

IK KAN WEER GENIETEN,
IK STOP NU ENERGIE IN DINGEN
DIE MIJ ENERGIE GEVEN!

BEGELEIDING HOOGBEGAAFDHEID

Talento is een bureau gespecialiseerd in talentontwikkeling, hoogbegaafdheid en opvoedproblemen.

Ik heb jarenlange ervaring in persoonlijke coachingstrajecten en in het begeleiden en coachen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. 

Lees meer