Het expertise bureau hoogbegaafdheid | info@talento.nu | inloggen

Talento

Talento biedt specialistische
training en coaching voor

Ouders Scholen

Icoon

Ouder en kind

Begeleiding als kinderen vastlopen in het onderwijsprogramma. Begeleidingstrajecten voor kinderen om tot leren te komen.
Ondersteuning ouders bij gesprekken met de school.

 

Meer informatie

Icoon

School en kind

Aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de begaafde leerling. 
Opzetten van beleid, signaleren, compacten en verrijken, peergroep/plusklasonderwijs, diagnostische gesprekken, talentontwikkeling.

 

Meer informatie

Icoon

Talento

Daniëlla Guikema en Annita Smit zijn de gezichten van Talento. Beiden hebben een onderwijsbevoegheid, zijn specialist begaafdheid SE/ZOO en specialist begaafd & speciaal. 

 

Meer informatie


Talento,

experts in talentontwikkeling en begeleiding bij (hoog)begaafdheid

Individuele begeleiding of teamtraining

Wij zijn een fullservicebureau gericht op begaafdheid en talentontwikkeling met jarenlange ervaring in het lesgeven, begeleiden en coachen in het basisonderwijs. 

Wil je advies over een begeleidings- of coachingstraject? Bij ons kun je terecht voor een professioneel plan voor de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen, het opzetten van beleid voor begaafdheidsonderwijs, het opzetten van een peergroep/plusklas, het coachen van leerkrachten en het trainen van teams. Leerkrachten en leerlingen ontwikkelen zich door te investeren in leren. We weten dat het werkt, leerkrachten en leerlingen die hun talent kunnen inzetten, werken en leren met plezier.

Passend onderwijs 

Wij geloven in het recht van elk kind op goed en bij hem of haar passend onderwijs. Dat is niet alleen voor de (hoog)begaafde kinderen van onschatbare waarde, maar ook voor de maatschappij. Al deze talenten hebben we nodig om ook in de toekomst Nederland het mooie land te laten blijven dat het nu is. Talent is te kostbaar om te verspillen. De essentie is dan ook zijn: wat heeft het individuele kind nodig om zijn of haar talent te kunnen ontwikkelen?
Wij helpen om knellend onderwijs weer passend te maken? Het is uitkijken voor de wet van de remmende voorsprong. We moeten (hoog)begaafde leerlingen niet beknotten in hun leren door te gaan standaardiseren. Talento helpt om passend onderwijs voor de (hoog)begaafde leerling mogelijk te maken.

Wil je meer weten hoe Talento je hierbij kan helpen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

 

 

Meer informatie ontvangen? Direct contact