Talento biedt specialistische
training en coaching voor

Talentontwikkeling Hoogbegaafdheid

Icoon

Talentontwikkeling

Talent is meer dan bijzondere kwaliteiten op het gebied van sport, muziek, creatieve of cognitieve vaardigheden. Talent is je natuurlijke aanleg en patronen in je denken en je doen en zit in je diepere laag. 

Meer informatie

Icoon

Hoogbegaafdheid

Leerkrachten trainen in het  herkennen en zien van talenten en ontwikkelingspotentieel bij hoogbegaafde kinderen en ondersteunen in hun zoektocht naar passend onderwijs.

Meer informatie

Icoon

Hoogbegaafd kind

Begeleiding van kinderen die vastlopen in het onderwijs. Begeleidingstrajecten voor kinderen om tot leren te komen.
Ondersteuning ouders bij gesprekken met de school.

Meer informatie


Talento,
experts in talentontwikkeling en begaafdheid 

Een goed begin is het halve werk! 

Wij zijn een expertise bureau welke met name actief is binnen het basisonderwijs. We streven ernaar om de wensen van onze klanten continue te overtreffen door een kwalitatief hoogwaardige trainingen, begeleiding en coaching op maat aan te bieden.

 

Door onze specialisatie op het gebied van (hoog)begaafdheid kunnen wij de kwaliteit van het lesgeven en het welbevinden van de (hoog)begaafde leerling verbeteren.

Iedereen heeft talent.
Door onze specialisatie op het gebied van talentontwikkeling ontdekken we talenten van kinderen, jongeren, volwassenen en teams. Door het maken van talentprofielen laten mensen stralen, zetten we mensen in hun kracht en we krijgen organisaties in beweging.                               

Voor wie?

Voor iedereen die op zoek is naar training, coaching en begeleidingstrajecten voor talentontwikkeling en/of (hoog)begaafdheid.

Wat doen we?

Wij zijn een fullservicebureau met jarenlange ervaring in het lesgeven in het basisonderwijs, begeleiden en coachen van kinderen en volwassenen.

We begeleiden (hoog)begaafde kinderen én (hoog)begaafde kinderen, die al dan niet belemmerd worden door een leer- of ontwikkelingsstoornis. We geven ze inzicht in hun eigen problematiek, werken aan een veranderende mindset en leren werk- en leerstrategieën.
We begeleiden scholen bij het vergroten van kennis over begaafdheid, het opzetten van beleid, het opzetten van en lesgeven in de plusklas, compacten, verrijken. 

We trainen, coachen en begeleiden kinderen, jongeren, volwassenen en teams bij talentontwikkeling. We verzorgen ouderavonden, lezingen en workshops. 

Waarom Talento?

TALENT(O) als schakel naar succes! 

Het werken vanuit het waarderend perspectief, de positieve psychologie, het oplossingsgericht denken en de theorie van de mindset biedt ons de mogelijkheid om verder te kijken dan het gestandaardiseerd leren en kunnen we ervoor zorgen dat het onderwijs niet langer knelt maar past.We kunnen hierdoor optimaal begeleiden en coachen bij talentontwikkeling en (hoog)begaafdheid. We hebben een grote betrokkenheid, we zijn enthousiast, we hebben een open blik wat voor verrassende invalshoeken zorgt en wat creatieve, originele en realistische resultaten tot gevolg heeft.
Denken in kansen en mogelijkheden, luisteren naar de wensen van het team en zien wat er nodig is, is ons moto.

Wil jij weten wat en hoe we dit doen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.   

Waarom een specialist begaafdheid?

Bij een specialist begaafdheid staat altijd het belang van de leerling voorop.
Om het welbevinden van de (hoog)begaafde leerling te vergroten houden we rekening met de grenzen van de leerling en de leerkracht.
Wij conformeren ons aan de gedragscode SB SE/ZOO http://www.specialistbegaafdheid.nl/nl/beroepscode-sb-sezoo/gedragscode-sb-sezoo/
Waarom een talentgedreven coach?

Een talentgedreven coach gaat niet op zoek naar problemen en kijkt niet wat er nog niet goed gaat. Er wordt niet gegraven in het verleden maar we richten ons juist op de sterktes en krachten van iemand.
We kijken juist naar dat wat goed gaat, naar activiteiten die moeiteloos gaan en die energie opleveren. Door het kijken naar activiteiten die moeiteloos gaan, die energie opleveren en wat goed gaat maakt het talentgedreven coachen zo ontzettend krachtig.

 

Meer informatie ontvangen? Direct contact