Talento biedt specialistische
training en coaching voor

Talentontwikkeling Hoogbegaafdheid

Icoon

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is voor iedereen. Zodra je weet welke talenten jij hebt, ga je positieve emoties ervaren. Het zet jou in je kracht waardoor jij succeservaringen krijgt en meer zelfvertrouwen. Ook jij hebt talent! 

Ontdek je talent

Icoon

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen, ouders en leerkrachten begeleiden, coachen en trainen om passend onderwijs te realiseren. Wij conformeren ons aan de beroepscode voor specialsisten begaafdheid SE/ZOO.

Lezen over de beroepscode.

Icoon

Talento

Talento voor advies, begeleiding en coaching op maat voor kinderen, kind en ouders, jongvolwassenen, volwassenen en teams.
Voor iedereen die succes wil ervaren. 

Contact opnemen.


Talentontwikkeling  

Start bij Talento! 

Door onze specialisatie op het gebied van hoogbegaafdheid en talentontwikkeling staan wij voor kwaliteit.                       

Wij hebben jarenlange ervaring in het lesgeven in het basisonderwijs, begeleiden en coachen van kinderen en volwassenen.

Wij begeleiden hoogbegaafde kinderen die al dan niet belemmerd worden door een leer- of ontwikkelingsstoornis. We geven kinderen, ouders en school inzicht in de problematiek, we werken aan een veranderende mindset en leren werk- en leerstrategieën aan.

Wij begeleiden scholen bij het vergroten van kennis over begaafdheid, het opzetten van beleid, het opzetten van en lesgeven in de plusklas, compacten, verrijken etc. 

Wij coachen kinderen, kind en ouders, jongvolwassenen, volwassenen en teams bij het ontdekken en werken vanuit talent. 
Wij verzorgen ouderavonden, lezingen en workshops. 

Waarom Talento?

TALENT(O) zet iedereen in zijn kracht en is de schakel naar persoonlijke ontwikkeling en succes! 

Wij werken vanuit het waarderend perspectief.
Ons oplossingsgericht denken biedt ons de mogelijkheid om verder te kijken dan het gestandaardiseerd leren. We zorgen  ervoor dat het onderwijs niet langer knelt maar past.

Wij zetten mensen in hun kracht en laten ze stralen. 
Wij hebben een grote betrokkenheid, zijn enthousiast, hebben een open blik wat voor verrassende invalshoeken zorgt en wat creatieve, originele en realistische resultaten tot gevolg heeft.

Het denken in kansen en mogelijkheden, het luisteren naar de wensen van de klant maakt dat wij succesvol zijn en klanten reslutaten zien.

Wil jij weten wat en hoe we dit doen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.   

 

 

Meer informatie ontvangen? Direct contact