Het expertise bureau hoogbegaafdheid | info@talento.nu | inloggen

Talento biedt specialistische
training en coaching voor

Ouders Scholen

Icoon

Ouder en kind

Begeleiding als kinderen vastlopen in het onderwijsprogramma. Begeleidingstrajecten voor kinderen om tot leren te komen.
Ondersteuning ouders bij gesprekken met de school.

Meer informatie

Icoon

School en kind

Aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de begaafde leerling. 
Opzetten van beleid, signaleren, compacten en verrijken, plusklasonderwijs, diagnostische gesprekken, talentontwikkeling.

Meer informatie

Icoon

Talento

Daniëlla Guikema en Annita Smit zijn de gezichten van Talento.
Beiden hebben een onderwijsbevoegheid, zijn specialist begaafdheid SE/ZOO en specialist begaafd & speciaal. 

Meer informatie


Aanmelden voor de cursus talentontwikkeling in de (plus)klas? Klik hier. 

Talento,

experts in talentontwikkeling en begaafdheid 

Wij zijn een expertise bureau welke actief is binnen het basisonderwijs. 
We streven ernaar om de wensen van onze klanten contineu te overtreffen door een kwalitatief hoogwaardige begeleiding en coaching aan te beiden.
Door onze specialisatie op het gebied van (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling, kunnen wij de kwaliteit van het lesgeven en het welbevinden van de (hoog)begaafde leerling verbeteren.

Waarom een specialist begaafdheid

Bij een specialist begaafdheid staat altijd het belang van de leerling voorop.
Om het welbevinden van de (hoog)begaafde leerling te vergroten houden we rekening met de grenzen van de leerling en de leerkracht.
Wij conformeren ons aan de gedragscode SB SE/ZOO http://www.specialistbegaafdheid.nl/nl/beroepscode-sb-sezoo/gedragscode-sb-sezoo/

Voor wie?

Wij zijn een fullservicebureau gericht op begaafdheid en talentontwikkeling met jarenlange ervaring in het lesgeven, begeleiden en coachen in het basisonderwijs. 

Wij begeleiden niet alleen de individuele leerling maar ook scholen en leerkrachten die hun kennis over begaafdheid willen vergroten.

Wat doen we? 

We begeleiden (hoog)begaafde kinderen en (hoog)begaafde kinderen, die al dan niet belemmerd worden door een leer- of ontwikkelingsstoornis. We geven ze inzicht in hun eigen problematiek, werken aan een veranderende mindset en leren werk- en leerstrategieën. 

We begeleiden scholen bij het vergroten van kennis overbegaafdheid, het opzetten van beleid, het opzetten van en lesgeven in de plusklas, compacten, verrijken. 

Het is van zeer grote waarde dat de in potentie aanwezige talenten van kinderen in een vroeg stadium worden ontdekt en ontwikkelt. Het belang van de realisering van een onderwijsaanbod dat past bij de mogelijkheden en talenten van (hoog)begaafde leerlingen wordt nog vaak onderkend. Niet omdat scholen dit niet willen maar vaak omdat ze niet weten hoe.We kijken samen met de school naar talent van leerkrachten en leerlingen.

Waarom Talento?

Talento kijkt verder dan het gestandaardiseerd leren en kan ervoor zorgen dat het onderwijs niet langer knelt maar past.  Wij begeleiden en coachen leerlingen en leerkrachten met grote passie voor (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling. Met grote betrokkenheid, enthousiaste en open blik gaan we samen aan de slag. Dit zorgt voor verrassende invalshoeken wat creatieve, originele en realistische resultaten tot gevolg heeft.
Talento denkt in kansen en mogelijkheden, luistert naar de wensen van het team en ziet wat de (hoog)begaafde leerling nodig heeft.

Wil jij weten wat en hoe Talento dit doet, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 

 

Meer informatie ontvangen? Direct contact