Het expertise bureau hoogbegaafdheid | info@talento.nu | inloggen

Talento

Talento biedt specialistische
training en coaching voor

Ouders Scholen

Icoon

Ouder en kind

Begeleiding als kinderen vastlopen in het onderwijsprogramma. Begeleidingstrajecten voor kinderen om tot leren te komen.
Ondersteuning ouders bij gesprekken met de school.

 

Meer informatie

Icoon

School en kind

Aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de begaafde leerling. 
Opzetten van beleid, signaleren, compacten en verrijken, peergroep/plusklasonderwijs, diagnostische gesprekken, talentontwikkeling.

 

Meer informatie

Icoon

Talento

Daniëlla Guikema en Annita Smit zijn de gezichten van Talento. Beiden hebben een onderwijsbevoegheid, zijn specialist begaafdheid SE/ZOO en specialist begaafd & speciaal. 

 

Meer informatie


Talento,

experts in talentontwikkeling en begeleiding bij (hoog)begaafdheid

Ons expertise bureau is een bureau dat actief is in het basisonderwijs. Onze missie is het streven om wensen van onze klanten te overtreffen door kwalitatief hoogwaardige begeleiding en coaching. Begeleiding door een specialist begaafdheid die bijdraagt aan de kwaliteit van het lesgeven en het leven van de (hoog)begaafde leerling.

Wat doet een specialist begaafdheid
De specialist begaafdheid zorgt voor het overdragen van kennis over begaafdheid en het begeleiden van leerlingen en leerkrachten. De specialist begaafdheid doet dit in opdracht van ouders of de school. Zo worden (hoog)begaafde kinderen begeleid op mindset, leer- en werkstrategieën en scholen getraind op kennis over begaafdheid. Deze faciliteiten zijn uniek en afgestemd op de wensen van onze klant.

De specialist begaafdheid beschikt over een grote verscheidenheid aan kennis en materialen, zoals mindset, leer- en werkstrategieën, opzetten van en het lesgeven in de plusklas, compacten, verrijken, (hoog)begaafd zijn en belemmerd worden door een leer- of ontwikkelingsstoornis. Het grootste deel van het werk van de specialist begaafdheid bestaat uit maatwerk. Om maatwerk te kunnen leveren moet er kennis zijn over het huidig onderwijssysteem, de veranderingen binnen het onderwijs en het toekomstig onderwijs. Na- en bijscholing is dan ook een belangrijke pijler van de specialist begaafdheid. Die extra kennis leidt immers tot betere en veranderende resultaten en een verhoogde service richting onze klanten.

Individuele begeleiding of teamtraining

Wij zijn een fullservicebureau gericht op begaafdheid en talentontwikkeling met jarenlange ervaring in het lesgeven, begeleiden en coachen in het basisonderwijs. Wij zijn specialisten begaafdheid.

Wil je advies over een begeleidings- of coachingstraject van een specialist begaafdheid? Bij ons kun je terecht voor een professioneel plan voor de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen, het opzetten van beleid voor begaafdheidsonderwijs, het opzetten van een peergroep/plusklas, het coachen van leerkrachten en het trainen van teams. Leerkrachten en leerlingen ontwikkelen zich door te investeren in leren. We weten dat het werkt, leerkrachten en leerlingen die hun talent kunnen inzetten, werken en leren met plezier.

Passend onderwijs 

Voor (hoog)begaafde kinderen is het van zeer grote waarde dat de in potentie aanwezige talenten in een vroeg stadium worden ontdekt en ontwikkelt. Het belang van de realisering van een onderwijsaanbod dat past bij de mogelijkheden van hoogbegaafde leerlingen wordt nog vaak onderkend. Niet omdat scholen dit niet willen maar vaak omdat ze niet weten hoe.

Talento begeleidt scholen bij het bevorderen van deskundigheid over hoogbegaafdheid en het realiseren van passend onderwijs voor de hoogbegaafde leerlingen. Talento begeleidt dit proces met grote passie voor (hoog)begaafdheid, team en leerling. Met grote betrokkenheid, enthousiaste en open blik gaan we samen aan de slag. Dit zorgt voor verrassende invalshoeken wat creatieve, originele en realistische resultaten tot gevolg heeft. Talento denkt in kansen en mogelijkheden, luistert naar de wensen van het team en ziet wat de (hoog)begaafde leerling nodig heeft.

Talento kijkt verder dan het gestandaardiseerd leren en kan ervoor zorgen dat het onderwijs niet langer knelt maar past.  

Wil jij weten wat en hoe Talento dit doet, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 

 

Meer informatie ontvangen? Direct contact