Het expertise bureau hoogbegaafdheid | info@talento.nu | inloggen

Talento biedt specialistische
training en coaching voor

Ouders Scholen

Icoon

Ouder en kind

Begeleiding van kinderen die vastlopen in het onderwijs. Begeleidingstrajecten voor kinderen om tot leren te komen.
Ondersteuning ouders bij gesprekken met de school.

Meer informatie

Icoon

School en kind

Leerkrachten trainen in het  herkennen en zien van talenten en ontwikkelingspotentieel bij hoogbegaafde kinderen en ondersteunen in hun zoektocht naar passend onderwijs.

Meer informatie

Icoon

Talento

Daniëlla Guikema en Annita Smit zijn de gezichten van Talento.
Zij stellen de training, begeleiding en coaching samen op basis van leerdoelen zowel individueel als in de groep.

Meer informatie


Aanmelden cursus talentgericht werken in de klas 

Talento, experts in talentontwikkeling en begaafdheid 

Wij zijn een expertise bureau welke actief is binnen het basisonderwijs. 
We streven ernaar om de wensen van onze klanten contineu te overtreffen door een kwalitatief hoogwaardige trainingen, begeleiding en coaching aan te beiden.
Door onze specialisatie op het gebied van (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling, kunnen wij de kwaliteit van het lesgeven en het welbevinden van de (hoog)begaafde leerling verbeteren.

Voor wie?

Voor ouders en leerkrachten die op zoek zijn naar coachings-en begeleidingstrajecten en  

Wat doen we? 

Wij zijn een fullservicebureau gericht op talentontwikkeling en begaafdheid met jarenlange ervaring in het lesgeven in het basisonderwijs, begeleiden en coachen van kinderen en leerkrachten. 

We begeleiden (hoog)begaafde kinderen en (hoog)begaafde kinderen, die al dan niet belemmerd worden door een leer- of ontwikkelingsstoornis. We geven ze inzicht in hun eigen problematiek, werken aan een veranderende mindset en leren werk- en leerstrategieën. 

We begeleiden scholen bij het vergroten van kennis over begaafdheid, het opzetten van beleid, het opzetten van en lesgeven in de plusklas, compacten, verrijken. 

We kijken naar de in potentie aanwezige talenten van kinderen.
We gaan met leerkrachten en IB’ers, die samen met hun leerlingen talenten willen ontdekken en kinderen vanuit hun kracht willen laten leren, op ontdekkingsreis. 
Persoonlijke coaching in talentontwikkeling. 

Waarom Talento?

Wij kijken verder dan het gestandaardiseerd leren en kan ervoor zorgen dat het onderwijs niet langer knelt maar past. We begeleiden en coachen leerlingen en leerkrachten met grote passie voor (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling. Met grote betrokkenheid, enthousiaste en open blik gaan we samen aan de slag. Dit zorgt voor verrassende invalshoeken wat creatieve, originele en realistische resultaten tot gevolg heeft.
Denken in kansen en mogelijkheden, luisteren naar de wensen van het team en zien wat de (hoog)begaafde leerling nodig heeft. 

Wil jij weten wat en hoe we dit doen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling door uit te gaan van positieve ontwikkelingspsychologie. Kijken naar wat goed gaat en talenten ontdekken. Wie zijn talenten kent en wie zijn talenten worden gezien, kan zich ontplooien en staat steviger in zijn schoenen. Voelt zich krachtiger en sterker, heeft meer zelfvertrouwen en energie.
Richten op waar je goed in bent, is een stuk leuker, jezelf ontwikkelen gaat een stuk sneller en het levert ook nog eens betere resultaten op.

                

 

Waarom een specialist begaafdheid?

Bij een specialist begaafdheid staat altijd het belang van de leerling voorop.
Om het welbevinden van de (hoog)begaafde leerling te vergroten houden we rekening met de grenzen van de leerling en de leerkracht.
Wij conformeren ons aan de gedragscode SB SE/ZOO http://www.specialistbegaafdheid.nl/nl/beroepscode-sb-sezoo/gedragscode-sb-sezoo/

 

 

Meer informatie ontvangen? Direct contact